Kontaktní osoby

Erasmus

Mobilita učitelů, smlouvy s partnerskými  univerzitami pro tuto mobilitu a přijíždějící studenti na ÚBS: koordinátor PhDr. Tomáš Vučka.

Úvod > Studium v zahraničí > Kontaktní osoby