Intenzivní kurzy

Intenzivní kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince
BOHEMISTIKA_ intenzivní kurz

Kurz je určen všem studentům 1. ročníku bakalářského studia studijního programu Bohemistika pro cizince, případně i zahraničím stážistům studujícím češtinu na Ústavu bohemistických studií.
Cílem kurzu je jednak intenzivní jazykový výcvik, jednak i příprava na obtížné zkoušky, které studenti 1. ročníku mají složit v zimním semestru akademického roku 2020/2021, zvl. na zkoušku z literatury u prof. Bílka a na zkoušku z fonetiky. Kurz též připraví studenty na letní semestr.
Intenzivní kurz plánujeme jako distanční, v případě příznivé epidemiologické situace jej otevřeme jako prezenční.

Čtrnáctidenní kurz proběhne v termínu od 18. 1. do 29. 1. 2021.
Studenti denně budou mít 4 synchronní hodiny v aplikaci ZOOM (jazykový kurz, fonetika, literární kurz) a 1 asynchronní hodinu v prostředí Moodle (denně střídavě četba textů a mluvení).

Studium bude ukončeno průběžnými, závěrečnými testy a prezentacemi. K veškerým testům a vystoupením bude studentům poskytnuto vyhodnocení či zpětná vazba.

Přihláška

 

Úvod > Studium > Druhy studia > Intenzivní kurzy