Státní závěrečné zkoušky

 

Bakalářská státní závěrečná zkouška v letním semestru 2019/2020

Bakalářská státní závěrečná zkouška 3.06.2020 se nekoná.

Následující termín bakalářské státní zkoušky: 2.09.2020
Termín odevzdání bakalářských prací: 31. 7. 2020
Práce se odevzdává pouze prostřednictvím SIS.
Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky