Státní závěrečné zkoušky

Bakalářská závěrečná zkouška 

Klauzurní práce: nekoná se. Na tuto část zkoušky není nikdo přihlášen.
Bakalářská závěrečná zkouška: nekoná se. Na tuto část zkoušky není nikdo přihlášen.
Obhajoby bakalářských prací: nekoná se.

Státní závěrečná zkouška

Nekoná se

 

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky