Státní závěrečné zkoušky

Bakalářská závěrečná zkouška

Bakalářská závěrečná zkouška se skládá z 3 částí: Klauzurní práce, bakalářská závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce. Ke všem částem BZK se musíte v SIS přihlásit. Informace k přihlašování naleznete zde.

Aktuální harmonogram

Klauzurní práce

Bakalářská zkouška

Texty na bakalářskou zkoušku

Seznam prostudované literatury pro bakalářskou zkoušku

Seznam témat české literatury a kultury 19. a 20. století

Obhajoba bakalářské práce

Kritéria pro posuzování bakalářských prací

 

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z 3 částí: Klauzurní práce, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce. Ke všem částem SZZK se musíte v SIS přihlásit. Informace k přihlašování naleznete zde.

Aktuální harmonogram

Klauzurní práce

Státní závěrečná zkouška

Texty pro státní závěrečnou zkoušku

Seznam prostudované literatury pro státní závěrečnou zkoušku

Seznam témat z oblasti  české literatury, kultury a reálií 20. a 21. století

Seznam témat z oblasti jazykovědy

Obhajoba diplomové práce

Kritéria pro posuzování diplomových prací

 

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky