Bakalářský program

Studijní plán jednooborového bakalářského studia oboru ČEŠTINA PRO CIZINCE

Poviné oborové předměty

 

Poviné oborové předměty Kód SIS ZS před./sem. LS před./sem. Atestace Kredity
Úvod do českých reálií ACC100001 2 / – ZK 4
Úvod do studia českého jazyka ACC100012 1 / 1 1 / 1 Z, ZK 6
Úvod do teorie literatury a interpretace literárního díla ACC100040 – / 2 – / 2 Z, Z 4
Přehled českých dějin ACC100023 2 / – 2 / – Z, ZK 6
Fonetika češtiny pro cizince ACC100039 2 / – – / 1 Z, Zk 8
Písemný výcvik a pravopisná cvičení ACC100011 – / 2 – / 2 Z, Z 4
Jazykové cvičení lexikální a stylistické I ACC100010 – / 2 – / 2 Z, ZK 7
Jazykové cvičení lexikální a stylistické II ACC100019 – / 2 – / 2 Z, ZK 5
Jazykové cvičení lexikální stylistické III ACC100030 – / 2 – / 2 Z, ZK 7
Jazykové cvičení gramatické I ACC100015 – / 2 – / 2 Z, ZK 7
Jazykové cvičení gramatické II ACC100026 – / 2 – / 2 Z, ZK 5
Jazykové cvičení gramatické (morfologie) III ACC100031 – / 2 – / 2 Z, ZK 7
Morfologie ACC100024 2 / 2 2 / 2 Z, ZK 6
Syntax ACC100028 2 / 2 2 / 2 Z, ZK 6
Vývoj jazyka a nástin dialektologie ACC100018 1 / 1 ZK 5
Běžně mluvená čeština ACC100029 2 / – Z 3
Stylistika (variantnost češtiny) ACC100032 1 / – ZK 4
Cvičení z praktické stylistiky (žánry textů) ACC100033 – / 2 Z 3
Starší česká literatura ACC100021 1 / 1 1 / 1 Z 2
Česká literatura a kultura 19. století ACC100014 2 / 1 2 / 1 Z, ZK 6
Česká literatura a kultura 20. století (do r. 1939) ACC100022 2 / 2 2 / 2 Z, ZK 6
Česká literatura a kultura od r. 1939 do současnosti ACC100034 2 / 2 2 / 2 Z, ZK 8
Vybrané kapitoly z české kultury a historie 19. a 20. století ACC100035 1 / 1 Z 3

Povinně volitelné předměty

 

Povinně volitelné předměty Kód SIS ZS před./sem. LS před./sem. Atestace Kredity
Rozbor a interpretace děl české literatury 20. století ACC100059 -/2 -/2 Z 4
Editorská práce s textem ACC100058 -/2 Z 3
Lexikologický seminář ACC100050 -/2 -/2 Z 6
Analýza textů české publicistiky ACC100060 -/2 Z 3
Praktická cvičení z písemného odborného vyjadřování ACC100055 -/2 Z 3
Nácvik normy a pravopisu ACC100038 -/2 -/2 Z 6
Cvičení z formální morfologie ACC100041 -/2 -/2 Z 6

 

Podrobné sylaby lze najít ve Studijním informačním systému

Volitelné předměty v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem 20 kreditů.

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %.

Bakalářská zkouška

SZ1: Obhajoba bakalářské práce

SZ2: a) Český jazyk – teorie a praxe; b) Česká literatura 19.-20. století.

První částí státních zkoušek je obhajoba bakalářské práce.

Počet kreditů nutných pro konání bakalářské zkoušky: 180

Celkový počet kreditů za společný základ, povinné předměty a povinně volitelné předměty: 14 + 122 + 24 = 160. Tato hodnota činí 89 % počtu kreditů nutných pro konání poslední části bakalářské zkoušky.

Standardní doba studia: 3 roky

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a povinně volitelných předmětů: nejsou.

Změny leden 2011: Starší česká literatura rozšířena z 1/– v LS na 1/1 ZS + 1/1 LS.

Poznámka leden 2011: Česká literatura a kultura 20. století (do r. 1939) má nyní v SIS chybně o jeden zápočet navíc. Nutno změnit pro rok 2011/12.

Úvod > Studium > Studijní plány > Bakalářský program