Kurzy češtiny pro stážisty

Kurzy češtiny pro stážisty a postgraduanty

Kurzy základní (zařazení do skupin 1 – 5  je podle výsledku vstupního testu). Předměty pro zimní semestr jsou označeny:  „I“, pro letní semestr: „II“. Základní nabídku předmětů najdete níže. Úplný přehled předmětů platný pro aktuální akademický rok je uveden v SISu https://is.cuni.cz/studium/index.php. Všechny předměty jsou ukončeny zkouškou mimo esejí, které jsou ukončeny zápočtem.

 

název kurzu SIS Kód ZS + LS hodin týdně kreditů (ECTS)/za 1 semestr
skupina 1  – pro anglicky mluvící
jazykový kurz  I

jazykový kurz   II

ACCE00001
ACCE00084
6
6
6
6
skupina 2
základní kurz  I
základní kurz  II
základní kurz I
základní kurz  II
ACCE00002
ACCE00079
ACCE00004
ACCE00040
4
4
4
4
4
4
4
4
ústní vyjadřování I
ústní vyjadřování  II
ACCE00006
ACCE00075
2
2
2
2
práce s textem   I
práce s textem   II
práce s textem   I
práce s textem  II
ACCE00005
ACCE00041
ACCE00042
ACCE00043
2
2
2
2
2
2
2
2
volitelný kurz
rozvíjení slovní zásoby  I
rozvíjení slovní zásoby  II
ACCE00008
ACCE00045
2
2
2
2
ústní a písemné vyjadřování  I
ústní a písemné vyjadřování  II
ACCE00007
ACCE00076
2
2
2
2
skupina 3
morfologická a syntaktická cvičení I
morfologická a syntaktická cvičení II
ACCE00009
ACCE00046
4
4
4
4
analýza autentických textů I
analýza autentických textů  II
ACCE00010
ACCE000047
2
2
2
2
ústní a písemné vyjadřování I
ústní a písemné vyjadřování  II
ACCE00011
ACCE00050
2
2
2
2
skupina 4
analýza autentických textů I ACCE00013 2 2 (do roku 2011)
ústní a písemné vyjadřování I
ústní a písemné vyjadřování II
ACCE00014
ACCE00057
2
2
2
2
syntaktická cvičení a tvoření slov I
syntaktická cvičení a tvoření slov  II
ACCE00012
ACCE00053
2
2
2
2
skupina 5
vybrané kapitoly z české gramatiky I
vybrané kapitoly z české gramatiky II
ACCE00015
ACCE00060
2
2
2
2
ústní a písemné vyjadřování I

ústní a písemné vyjadřování II

ACCE00016
ACCE00061
2
2
2
2
lexikální cvičení ACCE00017 2 2 (do roku 2011)
Studenti ze skupin 3 – 5   mohou navštěvovat volitelné semináře:
Rozvoj slovníku ACCE00019 2 2 (do roku 2011)
Test k předmětu rozvoj slovníku ACCE00020 2 (do roku 2011)
kurz normy,grafiky a pravopisu I

kurz normy,grafiky a pravopisu II

ACCE00018
ACCE00063
2
2
2
2
Současné reálie ČR I

Současné reálie ČR II

ACCE00021
ACCE00066
2
2
2
2
esej k předmětu současné reálie ČR I
esej k předmětu současné reálie ČR II
ACCE00022
ACCE00067

2
2
Kapitoly z české historie a kultury I

Kapitoly z české historie a kultury II

ACCE00023
ACCE00068
2
2
2
2
esej k předmětu kapitoly z české historie a kultury I
esej k předmětu kapitoly z české historie a kultury II
ACCE00024
ACCE00069

2
2
kapitoly z českého jazyka I
kapitoly z českého jazyka II
ACCE00025
ACCE00070
2
2
2
2
esej k předmětu kapitoly z českého jazyka I
esej k předmětu kapitoly z českého jazyka II
ACCE00026

ACCE00071

2

2

Interpretace literárních textů ACCE00029 2 2 (do roku 2011)
Esej k předmětu Interpretace literárních textů ACCE00030 2 (do roku 2011)
Běžně mluvená čeština I
Běžně mluvená čeština II
ACCE00031
ACCE00073
2
2
2
2
Esej k předm. Běžně mluvená čeština I
Esej k předm. Běžně mluvená čeština II
ACCE00032
ACCE00074

2
2
Odborný styl I
Odborný styl II
ACCE00033
ACCE00087
2
2
2
2
Esej k předmětu Odborný styl I
Esej k předmětu Odborný styl II
ACCE00088
ACCE00089

2
2
Analýza publicistických textů I
Analýza publicistických textů II
ACCE00077
ACCE00078
2
2
2
2
Esej k předmětu Analýza publicistických textů I
Esej k předmětu Analýza publicistických textů II
ACCE00090
ACCE00083

2
2
Studenti ze skupin 4-5  mohou navštěvovat volitelné semináře:
Kurz tvůrčího psaní II  ACCE00037  2 3
Úvod do eurolingvistiky I
Úvod do eurolingvistiky II
ACCE00080
ACCE00081
2
2
2
2
Úvod > Studium > Studijní plány > Kurzy češtiny pro stážisty