Kurzy češtiny pro stážisty (Erasmus, CEEPUUS apod.)

Kurzy češtiny pro stážisty (Erasmus, CEEPUS apod.)

Kurzy základní (zařazení do skupin 1 – 5  je podle výsledku vstupního testu). Předměty pro zimní semestr jsou označeny:  „I“, pro letní semestr: „II“. Základní nabídku předmětů najdete níže. Úplný přehled předmětů platný pro aktuální akademický rok je uveden v SISu https://is.cuni.cz/studium/index.php. Všechny předměty jsou ukončeny zkouškou. Anotace jsou uvedeny v SIS-u
u jednotlivých předmětů.

 

název kurzu SIS Kód ZS + LS hodin týdně kreditů (ECTS)/za 1 semestr
skupina 1
1 Jazykový kurz  I ACCE00001 6 6
skupina 2
2 Jazykový kurz češtiny I ACCE00115 2 2
2 Ústní vyjadřování v češtině I ACCE00006 2 2
2 práce s textem v češtině I ACCE00005 2 2
volitelný kurz pro skupiny 1 a 2
1, 2 Korektivní výslovnost pro cizince A I ACCE00125 2 2
skupina 3
3 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I ACCE00116 2 2
3 Analýza českých autentických textů I ACCE00010 2 2
3 Ústní a písemné vyjadřování v češtině I ACCE00011 2 2
skupina 4
4 Morfologická a syntaktická cvičení v češtině I ACCE00118 2 2
4 Ústní a písemné vyjadřování I ACCE00014 2 2
4 Základy české slovotvorby I ACCE00127 2 2
skupina 5
5 Současné české reálie České republiky I ACCE00021 2 2
5 Vybrané kapitoly z české gramatiky I ACCE00117 2 2
5 Ústní a písemné vyjadřování I ACCE00016 2 2
5 Praktická cvičení z pravopisu A ACCE00138 2 3
5 Praktická cvičení z pravopisu B ACCE00138 2 3
5 Produktivní dovednosti v kontextu SRRJ A ACCE00129 2 3
5 Produktivní dovednosti v kontextu SRRJ B ACCE00129 2 3
5 Česká ortografie pro cizince ACCE00137 2 3
Studenti ze skupin 3 – 5   mohou navštěvovat volitelné semináře:
3, 4, 5 Kapitoly z české historie a kultury I ACCE00023 2 2
3, 4, 5 Běžně mluvená čeština I ACCE00128 2 3
3, 4, 5 Divadelní představení ACCE00113 2 3

Studenti ze skupin 4 a 5 mohou navštěvovat volitelné semináře:

Analýza českých publicistických textů I ACCE00077 2 2
4, 5Autor, text a prostor ACCE00123 2 2
4, 5 Česká kultura po 2. světové válce I ACCE00120 2 2
4, 5 Obrazy Prahy a její proměny v literatuře I ACCE00122 2 2
4, 5 Rusko-česká překladová cvičení ACCE00126 2 2
4, 5 Základy české frazeologie a idiomatiky I ACCE00124 2 2
4, 5 Česká literatura ve filmu ACCE00119 2 2
4, 5 Interpretace českých literárních textů I A ACCE00029 2 2
4, 5 Interpretace českých literárních textů I B ACCE00029 2 2
4, 5 Základy evropské literatury a kultury ACCE00121 2 2
4, 5 WRILAB-odborné psaní ACCE00096 2 3
Úvod > Studium > Studijní plány > Kurzy češtiny pro stážisty (Erasmus, CEEPUUS apod.)