Ukázky testů

Modelový test

přijímacího řízení bakalářského studia naleznete zde ve formátu PDF.

Úvod > Uchazeč > Ukázky testů