Ukázky testů

Modelový test

přijímacího řízení bakalářského studia a navazujícího magisterského studia naleznete ve formátu PDF.

Úvod > Uchazeč > Ukázky testů