Ukázka zadání písemné části

Ukázka zadání písemné části (1. kolo) přijímací zkoušky pro Bc. i NMgr. programů

V eseji uchazeč prokazuje

 • své obecné znalosti, které dokáže v rámci tématu uplatnit,
 • svou znalost gramatických pravidel a šíři lexika a schopnost práce s ním,
 • schopnost vytvořit koherentní text,
 • schopnost logické argumentace.

Při písemné části zkoušky jsou povoleny slovníky a další online pomůcky.

Při hodnocení užíváme kombinované vyhodnocování: automatické vyhodnocení textu + hodnocení textu minimálně dvěma hodnotiteli.

Kritéria hodnocení eseje jsou totožná pro Bc. i NMgr. programy:

 • dodržení požadovaného rozsahu eseje (max. 5 bodů)
 • dodržení požadovaného tématu a zásad argumentační eseje (max. 15 bodů)
 • gramatická rovina textu: gramatická správnost a adekvátnost (max. 5 bodů)
 • koheze a koherence textu (max. 10 bodů) slovní zásoba: rozsah slovní zásoby a její adekvátnost vzhledem k tématu (max. 15 bodů)
 • Celkově můžete získat 50 bodů.

Napište argumentační esej na téma:

Rok s covidem-19 byl v mnohém přínosný

Doba pro odevzdání eseje je 90 minut.

Esej musí obsahovat následující informace:

 1. Co vám osobně přinesl a vzal rok prožitý s covidem-19?
 • Uveďte tři příklady pozitivní zkušenosti (pro).
 • Uveďte tři příklady negativní zkušenosti (proti).
 1. Jaký vliv měl covid-19 na společnost?
 • Uveďte tři příklady pozitivního vlivu (pro).
 • Uveďte tři příklady negativního vlivu (proti)
 1. Jaké zkušenosti bude možné využít, až pandemie skončí?

Rozsah: min 300 slov

Úvod > Uchazeč > Ukázka zadání písemné části