Vstupní intenzivní kurz pro studenty 1. ročníku Bc. studijního programu Bohemistika pro cizince

Zopakujete si gramatiku, procvičíte si produktivní dovednosti, zorientujete se ve studijním plánu a informační systému SIS. Seznámíte se se všemi vyučujícími ÚBS.

Anotaci kurzu najdete zde.

Intenzivní kurz se v zimním semestru 2021/22 nekoná. Děkujeme za pochopení.

Úvod > Vstupní intenzivní kurz pro studenty 1. ročníku Bc. studijního programu Bohemistika pro cizince