Softwarové aplikace pro automatické hodnocení textů

V rámci interního semináře ÚBS vystoupí dne 8. 11. v 9. 00 hod. Kateřina Rysová z ÚFAL MFF UK s přednáškou :

EVALD – softwarové aplikace sloužící k hodnocení povrchové koherence textů

V přednášce bude představen “Evaluátor diskurzu” (EVALD). Jedná se o dvě volně dostupné softwarové aplikace vyvinuté v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze. Slouží k automatickému hodnocení povrchové koherence textů. Aplikace “EVALD” hodnotí texty psané rodilými mluvčími češtiny, aplikace “EVALD pro cizince” hodnotí texty psané nerodilými mluvčími češtiny. V přednášce bude pozornost věnována zejména popisu jazykových jevů, které je možné v textech sledovat s využitím automatických nástrojů.

https://ufal.mff.cuni.cz/katerina-rysova

Úvod > Nezařazené > Softwarové aplikace pro automatické hodnocení textů