Přípravný kurz 2023

Přihlašování na přípravný on-line kurz pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince (6.2.-19.5.2023) zahájeno 1.11.2022! Termín podání přihlášky do 26. 1. 2023.
Tento kurz je přípravkou na přijímací řízení, a v případě úspěšného absolvování rovnou postupujete do ústního kola s maximálním počtem bodů za písemnou část.

Continue here