Letní škola slovanských studií

je nám líto, ale Letní škola slovanských studií v Praze se v roce 2020 bohužel nebude konat, a její 64. ročník se proto přesouvá na rok 2021.
Současná situace v České republice i ve světě nám neumožňuje uspořádat školu tak, aby byla přístupná a bezpečná pro všechny zájemce o studium českého jazyka a kultury a jejich učitele a uskutečnila se ve stejné kvalitě, na kterou jste zvyklí.
Pokud jste byli nominováni jako stipendisté pro letošní ročník nebo jste se už přihlásili, dostanete více informací v e-mailu.
Těšíme se na Vás příští rok.

Přihláška na Letní školu zde.

S bohatou historií LŠSS zájemce seznamuje výstava k jejímu 60. výročí zde.

Jsme na facebooku.

Aktuální informace pro účastníky Letní školy:

Rozřazení do kurzů.

Trasa do koleje Kajetánka.

Ubytování v koleji Kajetánka.

Sborníky z přednášek na Letní škole slovanských studií

V archivu LŠSS jsou k dispozici sborníky od 9. běhu (z roku 1965) do 60. běhu LŠSS (rok 2016) v digitální podobě. Přehled všech přednášek z 9. – 59. běhu naleznete v  rubrice Seznam přednášek. Na vyžádání Vám můžeme Vámi vybraný sborník poslat.

Prednasky_19+20beh

Prednasky_60.beh

_______________________________________________________________________________

Letní škola slovanských studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav bohemistických studií
Praha 2019, 63. ročník

Letní škola slovanských studií (LŠSS) poskytuje aktuální obraz současného bohemistického a slavistického bádání, a to zejména v oblasti českého jazyka, českých dějin, literární teorie a historie.

Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře, workshopy a přednášky jsou vedeny členové učitelského sboru Univerzity Karlovy a pracovníky Akademie věd České republiky.

LŠSS je určena

 • odborníkům z oblasti slavistiky a bohemistiky,
 • postgraduálním a řádným studentům těchto oborů,
 • všem, kteří se ve svém pracovním či osobním životě střetávají s českým jazykem, literaturou, historií a kulturou v širokém slova smyslu,
 • všem, kteří chtějí v Praze prožít měsíc intenzivních sociálních a kulturních zážitků. 
TERMÍN konání:     

Začátek:

Oficiální zahájení:

Začátek výuky:

Konec výuky:

Slavnostní zakončení:

Odjezd účastníků:

26. července 23. srpna 2019

pátek 26. července 2019 příjezd účastníků, registrace, ubytování

sobota 27. července 2019, slavnostní zahájení, vstupní test

pondělí 29. července 2019

čtvrtek 22. srpna 2019

čtvrtek 22. srpna 2019 odpoledne, předání osvědčení

pátek 23. srpna 2019

 MÍSTO KONÁNÍ:

ORGANIZÁTOR:

 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha

Ústav bohemistických studií

PROGRAM

Program LŠSS se skládá z dopolední intenzivní výuky a odpoledních kulturních a společenských aktivit.                     

Program tvoří:
25 vyučovacích jednotek týdně (vyučovací jednotka = 45 minut); celkem 120 vyučovacích jednotek, které zahrnují:

  • praktický jazykový kurz,
  • výběrové semináře,
  • přednášky,
   Volitelný program v rozsahu dle vlastního zvážení studenta:
 • individuální lekce výuky výslovnosti, odpolední workshopy,
 • exkurze a kulturní akce v Praze,
 • víkendové výlety po ČR.
  Absolventi LŠSS obdrží osvědčení o účasti a vysvědčení. Po úspěšném ukončení 120 hodin výuky mohou absolventi získat 8 ECST kreditů.
  Zájemcům zprostředkujeme možnost složit Certifikovanou zkoušku z českého jazyka (CCE) na úrovni B1, B2, C1. Tato zkouška není součástí programu LŠSS. V rámci LŠSS mohou zájemci zdarma absolvovat CCE na nečisto.
  Zájemcům umožníme samostatně pracovat v archivech a knihovnách a pomůžeme jim zprostředkovat konzultace s českými odborníky.

KURZY

Studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně znalosti jazyka na základě vstupního testu, test se skládá z písemné části určující úroveň znalostí z gramatiky, slovní zásoby a schopnosti porozumět psanému textu. Jeho součástí je i krátký rozhovor s lektorem.

Maximální počet studentů ve skupině je 15.

I. ZAČÁTEČNÍCI

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny (při naplnění kapacity.)

Mohou se účastnit přednášek vedených v angličtině nebo v němčině.

II. MÍRNĚ POKROČILÍ

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny (při naplnění kapacity.)

III. STŘEDNĚ POKROČILÍ

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu tří výukových jednotek (3x45min).

Pro zbývající dvě vyučovací hodiny (2x45min) se věnují konverzaci podle předem určených témat.

Výuka probíhá pouze v češtině.

IV. POKROČILÍ

Tato úroveň má specifický rozvrh. Pondělí, středa, pátek 9.00-14.00, úterý a čtvrtek 9.00-12.20 hod.

Studenti denně nejdříve absolvují praktický jazykový kurz v rozsahu dvou vyučovacích jednotek (2x45min).

Na další dvě vyučovací hodiny si zvolí jeden z výběrových seminářů, např.:

 • česká literatura
 • analýza autentických textů
 • české reálie
 • gramaticko- lexikální seminář

Poslední dvě vyučovací hodiny (v pondělí, ve středu a v pátek) jsou věnovány přednášce v češtině o aktuálním tématu z české jazykovědy, literární historie nebo české historie a kultury.

 VOLITELNÝ VÝUKOVÝ PROGRAM

V odpoledních hodinách si můžou studenti LŠSS volit další aktivity, které k výuce přistupují alternativním způsobem. Jsou to zvl. individuální fonetické konzultace a tematicky zaměřené workshopy, např.:

 • korpusový workshop
 • workshop o pražské moderní architektuře
 • workshop o pražských legendách
 • literární workshop,
 • divadelní workshop

Volitelný výukový program je připraven pro studenty všech jazykových úrovní.

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM

Nedílnou součástí LŠSS je i doprovodný kulturně společenský program, který je organizován pro účastníky všech jazykových úrovní bez rozdílu.
V průběhu doprovodného programu jsou účastníkům s nízkou znalostí jazyka k dispozici tlumočníci (angličtina, francouzština, němčina, ruština).
Kulturní program je nabízen v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Účast na něm je dobrovolná.

Kulturní program zahrnuje 

 • komentované prohlídky pamětihodností Prahy,
 • celodenní víkendové výlety do zajímavých míst České republiky,
 • odpolední víkendové výlety do zajímavých míst České republiky,
 • filmový klub,
 • hudební klub,
 • besedy s osobnostmi české kultury.

  ORGANIZACE LETNÍ ŠKOLY

Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), stipendisté rektorátu Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, popřípadě i jiných kulturních institucí a samoplátci.

Účastníci LŠSS jsou ubytováni ve studentské koleji. Snídaně a večeře jsou podávány v menze koleje.

Výuka probíhá v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy.

CENY, REGISTRACE, PLATBY

Plná cena LŠSS (čtyřtýdenní jazykový kurz, víkendové exkurze, kulturní program, ubytování, strava) je 37 500 Kč.

Nevratný registrační poplatek Cena kurzu včetně doprovodného kulturního programu Cena ubytování a polopenze ve studentské koleji
3 000 Kč 16 500 Kč 18 000 Kč

Interní účastníci hradí plnou cenu: čtyřtýdenní jazykový kurz, víkendové exkurze, kulturní program, ubytování, stravu, celkem 37 500 Kč.

Externí účastníci hradí výukový a doprovodný kulturní program, ubytování si zajišťují sami, celkem 19 500 Kč.

Platbu je možné uhradit v českých korunách nebo v jakékoli měně, která v přepočtu odpovídá  dané částce.

REGISTRACE

 • Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku a zaplatí nevratný registrační poplatek 3 000 Kč nejpozději do 15. června 2019.
 • Po přijetí platby obdrží dopis o přijetí s podrobnými informacemi. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.
 • Konečný termín platby školného je 30. června 2019.

PLATBA

1)  Bankovním převodem

Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na následující účet. Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den.
Údaje pro platební příkaz:                                                     

jméno a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

jméno a adresa banky: Komerční banka, Celetná 567/30, 110 00 Praha l
swift code: KOMBCZPP
číslo účtu: 35-85631011/0100
variabilní symbol (účel platby): 611000
IBAN FORMAT CZ 6001000000350085631011

 

POZOR: Na dokladu o zaplacení musí být čitelně uveden variabilní symbol 611000 a celé jméno účastníka kurzu. To je naprosto nezbytné pro identifikaci plátce, zvláště pak v případě, kdy za kurz platí rodiče, přátelé, zaměstnavatel, škola atd.

Upozorňujeme na to, že cena 37 500 Kč nebo 19 500 Kč je stanovena bez bankovních poplatků, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a zahrňte je do transakce (kód OUR).

Vzhledem k výši bankovních poplatků při dvojím převodu finanční hotovosti (3 000 Kč + 16 500 Kč nebo + 34 500 Kč) nabízíme možnost zaplacení celé částky 19 500 Kč nebo 37 500 Kč nebo ekvivalent v jakékoli měně) najednou nejpozději do 30. 6. 2019.


2) On-line

registrační poplatek : https://online.ff.cuni.cz/?purpose=10561

kurzovné pro externí účastníky : https://online.ff.cuni.cz/?purpose=10563

kurzovné s ubytováním a jídlem pro interní účastníky : https://online.ff.cuni.cz/?purpose=10562

celková cena pro externí účastníky: https://online.ff.cuni.cz/?purpose=11002 

celková cena pro interní účastníky: https://online.ff.cuni.cz/?purpose=11001  


3) V hotovosti nebo kartou

Školné je možné zaplatit v  pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (místnost č. 123) v  hotovosti nebo platebními kartami (Euro/Master Card, Visa Card…) po příjezdu.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jak získat stipendium/finanční příspěvek na LŠSS

O finanční příspěvek můžete žádat pouze příslušné instituce ve vlastní zemi.

LŠSS se můžete účastnit jako

 • reciproční stipendista Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). Přijímací řízení probíhá prostřednictvím zastupitelských úřadů a ministerstev školství obou zemí.
 • stipendista rektorátu Univerzity Karlovy a partnerských univerzit. (Bližší informace zájemci získají na vysokých školách ve vlastní zemi.)
  Vízum
  Na zastupitelském úřadu ve vaší zemi se informujte o případné vízové povinnosti a podmínkách pro překročení hranic, které se pro jednotlivé státy liší.

Zdravotní pojištění
Doporučujeme, abyste na celou dobu pobytu v České republice uzavřel(a) ve své zemi zdravotní pojištění na úhradu léčebných výloh.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Vaše případné dotazy zodpoví tajemnice LŠSS Vlastimila Mikátová

 • e-mail: vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz 
 • telefon: +420 221 619 262 (381)
 • adresa sekretariátu:   Letní škola slovanských studií FF UK
                                     nám. Jana Palacha 2
                                     116 38 Praha 1
                                     Česká republika
 • Podrobné informace o LŠSS najdete na http://lsss.ff.cuni.cz a na facebooku.

 

Úvod > Letní škola slovanských studií