PhDr. Ana Adamovičová

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 1985: PhDr. FF UK
 • 1984: český jazyk a literatura, polský jazyk a literatura FF UK

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2002–dosud: odborná lektorka Ústavu bohemistických studií FF UK
 • 1990–2002: odborná asistentka na UK FF (Ústav slovanských studií, od r. 1991 přejmenovaný na Ústav bohemistických studií)
 • 1986–1990: lektorka na Státní jazykové škole v Praze (čeština pro cizince, srbochorvatština)

Granty

 • 2014–2016LLP projekt Wrilab2, on-line laboratoř odborného psaní v češtině, úroveň B1-C1: řešitelka projektu
 • 2012–dosud: Projekt InterCorp, součástí projektu Český národní korpus, podporovaného MŠMT ČR v rámci programu Projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace, číslo projektu LM2011023: koordinátorka a spoluřešitelka česko-srbského korpusu
 • 2005–2011: Výzkumný záměr MŠMT Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, VZ MSMT 0021620823: koordinátorka a spoluřešitelka česko-srbského korpusu
 • 2005–2008: Euro Languages Net Plus, mezinárodní projekt č. 225711-CP-1-2005-1-LT-L1 – internetová prezentace češtiny: spoluřešitelka

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • 2008: Veřejná zakázka pro MŠMT ČR, SOZE – Učebnice pro azylanty B2: zpracování oddílu slovotvorba
 • 2005: Veřejná zakázka pro MŠMT, zn. LS 0301 – projekt VANTAGE (Čeština jako cizí jazyk – úroveň B2): zpracování oddílu Lexikální exponenty specifických pojmů pro B2

 

Publikace
Úvod > O katedře > Vyučující > PhDr. Ana Adamovičová