Czech online

S potěšením Vám oznamujeme, že Ústav bohemistických studií zahájil nový kurz pro podzimní semestr 2020 – Český jazyk online (úroveň A2). 
  
Kurz je určen pro studenty slavistiky, východoevropských a středoevropských studií. Studenti by měli mít vstupní znalost českého jazyka na úrovni A1. 
  
Detaily kurzu: 

 • Termín kurzu: 21. 9. – 11. 12. 2020 (12 týdnů),
 • Kreditové ohodnocení: 4,5 US kreditů / 9 ECTS,
 • Docházka: od studentů se očekává, že se zúčastní alespoň 70% lekcí,
 • Počet studentů: min. 6, max. 12 studentů,
 • Certifikát: transkript Univerzity Karlovy.

  Popis kurzu 
   
  Kurz klade důraz na praktický jazyk/konverzaci. Cílem je pomoci studentům zvládnout funkční gramatiku a slovní zásobu pomocí připravených i improvizovaných dialogů z každodenního života. 
   
  2 lekce / týden (každá 90 min, synchronně) + 1 přednáška (45 min, asynchronně) + 1 tematická skupinová konzultace podle požadavků a potřeb studentů (45 min synchronně) 
   
  Český jazyk online používá pro organizaci výukových materiálů systém Moodle „Interactive Czech“. Živé relace se uskuteční prostřednictvím videokonferenčního systému Zoom. 
   
  Kurz zahrnuje 
   
 • morfologii a syntax českého jazyka,
 • komunikační a gramatická cvičení,
 • poslech a čtení,
 • ústní a písemný projev,
 • konverzaci a rozšiřování slovní zásoby a rozbor textu,
 •  přednášky a následné konzultace z české  literatury, kultury a historie.
   

  Uzávěrka přihlášek: 31. 7. 2020 

   Poplatek: 1.200 EUR 
   
   Promovideo: https://www.facebook.com/ubsffuk/videos/255106995708044/

  Více informací: https://eces.ff.cuni.cz/online-programs/czech-online/
   

   Kontakt:
   
  S dotazy se obracejte na international@ff.cuni.cz
    
  Ivana Petrželová 
  Director of International Programs 
  Charles University, Faculty of Arts 
   
  nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Prague 1, Czech Republic 
  E: ivana.petrzelova@ff.cuni.cz<mailto:ivana.petrzelova@ff.cuni.cz> 
  T: +420 221 619 839 | GSM: +420 723 873 858 
  W: [http://eces.ff.cuni.cz<http://eces.ff.cuni.cz/]http://eces.ff.cuni.cz<http://eces.ff.cuni.cz/>, http://ff.cuni.cz<http://ff.cuni.cz/> 
   
  Office: Jindřišská 27, 110 00 Prague 1, 4th Floor 
  Skype: eces_and_uprague 
   

Úvod > Kurzy češtiny > Czech online