Studium v zahraničí

Obecné informace k výjezdům

 

Při vyřizování všech typů zahraničních stáží Vám bude nápomocno zahraniční oddělení FF UK. Prostudujte si prosím nejprve informace zveřejněné na internetu pod jednotlivými typy stipendií a také sekci často kladených dotazů.Pracovníci zahraničního oddělení Vám zodpoví případné další dotazy.

Další obecné informace týkající se možností zahraničních výjezdů, jazykových kurzů, odborných stáží, atd. najdete např. v informační brožuře Studium v zahraničí, Informačního centra pro mládež a Eurodesku.

Erasmus

Vážené studentky, vážení studenti,

Ústav bohemistických studií FF UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty studentů na zahraničních univerzitách pro akademický rok 2019/2020 v rámci programu Erasmus+. Zájemci o studijní pobyt nechť do 18. 3. 2019 zašlou na e-mailovou adresu tomas.vucka@seznam.cz motivační dopis, který musí obsahovat tyto náležitosti: osobní údaje (jméno a příjmení, kontaktní adresa /e-mail), jméno vybrané univerzity (fakulty), dobu předpokládaného pobytu (v případě možné volby mezi jedním či dvěma semestry), důvod volby vybrané univerzity (fakulty) a specifikaci studijního záměru (náplň studia s ohledem na vlastní specializaci, bakalářskou či diplomovou práci apod.). Předpokladem pro výběr uchazeče je také zvládnutý anglický jazyk na minimální na úrovni B2.

Výběrové řízení proběhne dne 20. 3. 2019 v 10.00 hod. v místnosti č. 303 na hlavní budově FF UK

Ústav bohemistických studií nabízí pro akademický rok 2019/2020 studijní pobyty na těchto univerzitách:

Université Libre de Bruxelles (pro 2 mgr a 2 bc studenty nejvíce na 1 semestr)

Leipzig University (pro 1 bakaláře s možností na 2 semestry)

Plovdiv University ‚Paisii Hilendarski‘ (pro 2 studenty bez rozlišení,  nejvíce na 1 semestr)

Paris-Sorbonne University (Paris IV) (pro 2 bc studenty s možností na 2 semestry)

Humboldt University of Berlin (pro 4 studetny bez rozlišení na 1 semestr)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice (pro 2 bce a 1 mgr s možností na 2 semestry)

_________________________________________________________________________________

 

Program Erasmus, vlajková loď EU v oblasti programů vzdělávání a odborné přípravy, je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

Bilaterální smlouvy Erasmus+ zde.


Vyjet na zahraniční stáž mohou studentivyšších ročníků v případě hlubokého a odůvodněného zájmu (např. výzkum a psaní bakalářské/diplomové práce), při výborném studijním prospěchu(nutno komisi předložit výpis studijních výsledků) a dostatečné jazykové znalosti.

Informace k programu Erasmus a administrativní postuphttp://www.ff.cuni.cz/FF-272.html

On-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/.

Studenti se musí ve webové aplikaci přihlásit nejpozději v den výběrového řízení. Lze podat přihlášku až na tři místa.

Studenti, kteří chtějí vyjet přes jiné ústavy, musejí absolvovat výběrové řízení i na mateřském ústavu, tj. na obou.

Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí;
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů.

Více informací sekce Erasmus na stránkách zahraničního oddělení Filozofické fakulty UK.

 

Mobilita učitelů, smlouvy s partnerskými  univerzitami pro tuto mobilitu a přijíždějící studenti na ÚBS: koordinátor PhDr. Tomáš Vučka.

Další zahraniční spolupráce

Mezinárodní visegrádský fond

Byl založen 9. června 2000 v Bratislavě jako mezinárodní organizace vládami zemí Višegrádské čtyřky (Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Posláním fondu je podporovat rozvoj a bližší spolupráci mezi těmito zeměmi. Má podpořit běžné kulturní, vědecké a vzdělávací projekty, cestování mladých lidí a také turistický ruch.

Višegrádský fond je financován vládami zemí Višegrádské čtyřky. Proto může nabídnout podporu prostřednictvím diferencovaných grantů a různých variant stipendipendijních systémů. Mezi příjemci z fondu jsou především nevládní organizace, instituce, školy a univerzity, studenti a umělci.

Kontakty

International Visegrad Fund

Kralovske udolie 8,

811 02 Bratislava

Slovak Republic

Tel: +421 259 203 811 Fax: +421 259 203 805

http://visegradfund.org/home/

International Visegrad Fund

standard grants

small grants

scholarhips

artist residencies

CEEPUS

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy: Dohodu o spolupráci podepsaly: Albánie, Bosna a HercegovinaBulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a spolupracuje také Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv.

Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS jednotlivých zúčastněných států.

Zahraniční oddělení FF UK do přihlašovacího procesu nijak nezasahuje. Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraničních služeb.

Kontaktní osoba

(v Domě zahraničních služeb MŠMT ČR – Na Poříčí 1035/4, Praha 1)

Úvod > O katedře > Studium v zahraničí