Navazující magisterský program

Studijní plán navazujícího magisterského studia oboru BOHEMISTIKA PRO CIZINCE najdete zde

přehledný rozvrh najdete v tabulce zde nebo v SIS.

Předměty skupiny PVP3 česká literatura jsou vyučovány v Ústavu české literatury a komparatistiky. Pokud jsou v SIS zařazené jako volitelné musíte požádat o jejich uznání jako povinně volitelné (PVP). Pro uznání vyplňte tento formulář a zašlete ho tajemníkovi ÚBS na adresu ludwickia@ff.cuni.cz, který změnu v SIS provede.

Předměty vyučované v rámci Navazujícího magisterského studia Bohemistika pro cizince v letním semestru akademického roku 2020/21

ACC500118 WRILAB II PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
ACC500120 Kořeny evropské kultury: literatura evropského starověku a antická kultura PhDr. Tomáš Vučka
ACC500098 Současná jazyková situace ve slovanských jazycích v porovnání s češtinou prof. PhDr. Hana Gladková, CSc.
ACC500100 Kultura mluveného projevu PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
ACC500107 Úvod do literární teorie: teoretické myšlení o literatuře a umění 19. a 20. století PhDr. Tomáš Vučka
ACC500102 Teoretické a praktické problémy českého jazyka gramatické II Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
ACC500110 Česká kultura od roku 1939 do současnosti PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.
ACC500115 Četba lingvistických textů Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
ACC500116 Běžně mluvená čeština Mgr. Antoni Ludwicki
ACC500125 Úvod do práce s jazykovými korpusy PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
ACC500130 Vybrané kapitoly z české kultury a historie 19. a 20. století PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
ACC500136 Vyprávění v české literatuře Mgr. Jakub Hankiewicz
ACC500137 Tvorba učebnic pro cizince II Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Úvod > Studium > Studijní plány > Navazující magisterský program