Navazující magisterský program

Studijní plán navazujícího magisterského studia oboru ČEŠTINA PRO CIZINCE

 

č. název předmětu rozsah způs. zak. kr. přednášející dop. roč.
1 Teoretické základy jazykovědy
ACC500001
2p+0s Zk 3 Zdeněk Starý, Z. Palková, P. Marková 1/ZS
2 Obecná lingvistika
ACC500002
0p+2s Zk 5 Jiří Nekvapil 1/LS
3 Úvod do studia slavistiky
ACC500003
2p+2s Zk 4 Štefan Pilát 1/LS
4 Fonetika a fonologie
ACC500004
1p+1s Z,Zk 8 Zdena Palková,Jana Janoušková 1/ZS
5 Teoretické problémy studia bohemistiky
ACC500005
2p+2s Zk 4 Alena Macurová, K. Šebesta 1/ZS
6 Teoretické a praktické problémy jazyka – stylistické a lexikální
ACC500006
0p+2s Z 3 Petr Mareš, J. Pešička 1/ZS
7 Teoretické a praktické problémy jazyka – gramatické
ACC500007
0p+2s Z 3 Jiří Pešička 1/LS
8 Lexikologie I
ACC500008
2p+2s Z 2 František Čermák 1/ZS
9 Lexikologie II
ACC500009
2p+2s Zk 4 František Čermák 1/LS
10 Poetika prózy, poezie a dramatu
ACC500010
2p+0s Zk 4 P. Bílek 1/LS
11 Vybrané problémy české literatury 20. století do r. 1939 I
ACC500011
2p+2s Z 3 Jiří Holý, Libuše Heczková,Jan Wiendl 1/ZS
12 Vybrané problémy české literatury 20. století do r. 1939 II
ACC500012
2p+2s Zk 5 Jiří Holý, Libuše Heczková, Jan Wiendl, Josef Vojvodík 1/LS
13 Historické kořeny současné češtiny
ACC500013
1p+2s Z,ZK 6 Karel Kučera, J. Rejzek 2/ZS
14 Základy frazelogie a idiomatiky I
ACC500014
0p+2s Z 3 František Čermák 2/ZS
15 Základy frazeologie a idiomatiky II
ACC500015
0p+2s Z 3 František Čermák 2/LS
16 Kultura mluveného projevu
ACC500016
0p+2s Zk 5 P. Marková 2/LS
17 Vybrané problémy české literatury 20. století od r. 1939 I
ACC500017
2p+2s Z 3 Jiří Holý, Libuše Heczková, Jan Wiendl 2/ZS
18 Vybrané problémy české literatury 20. století od r. 1939 II
ACC500018
2p+2s Zk 5 Jiří Holý, Libuše Heczková, Jan Wiendl 2/LS
19 Významné aspekty sociokulturní kompetence
ACC500019
0p+2s Z 3 Jiří Hasil 2/ZS
20 Typologie současných slovanských spisovných jazyků I
ACC500020
2p+0s Z 3 Hana Gladkova 2/ZS
21 Typologie současných slovanských spisovných jazyků II
ACC500021
2p+0s Zk 5 Hana Gladkova 2/LS
Celkový počet hodin a kreditů 767 84

Oborové předměty – povinně volitelné

Student je během celého studia povinen získat minimálně 24 kreditů zlibovolných povinně volitelných předmětů

název předmětu rozsah způs. zak. kr. přednášející dop. roč.
Čeština jako cizí jazyk
ACC500022 ZS
0p+2s Z 3 J. Hasil od 1/ZS
Didaktika češtiny jako cizího jazyka
ACC500023 LS
0p+2s Z 3 M. Hrdlička od 1/ZS
Aspekty a aplikace frazeologie
ACC500026 LS
0p+2s Z 3 F. Čermák od 1/ZS
Lexikologický seminář
ACC500027 Z+L
0p+2s Z 3 V. Cvrček od 1/ZS
Korpusová lingvistika: Teorie a praxe
ACC500028 ZS
0p+2s Z 3 F. Čermák od 1/ZS
Sociolingvistický seminář
ACC500029 ZS
0p+2s Z 3 J. Nekvapil od 1/ZS
Kapitoly z teorie a praxe uměleckého a odborného překladu
ACC500031 LS
0p+2s Z 3 Adamovičová, M. Hrdlička od 1/ZS
Běžně mluvená čeština
ACC500032 ZS
0p+2s Z 3 Adamovičová, J. Pešička od 1/ZS
Korpusová lingvistika. Otázky a aplikace
ACC500033 LS
0p+2s Z 3 F. Čermák od 1/ZS
Vybrané kapitoly z moderní české literatury
ACC500034 Z+L
0p+2s Z 3 J. Bischofová od 1/ZS
Jazyk v moderní české literatuře
ACC500035 Z+L
0p+2s Z 3 J. Hasil od 1/ZS
Tvůrčí psaní
ACC500036 Z+L
0p+2s Z 3 Z. Hajíčková od 1/ZS
Korektivní výslovnost pro cizince
ACC500037 Z+L
0p+2s Z 3 Magdalena Ziková od 1/ZS
Celkový počet hodin a kreditů 208 39

 

Obecná struktura bloku doporučených volitelných předmětů

název předmětu rozsah způsob zakončení kredity doporučeno absolvovat libovolně od
Volitelné předměty 12 1/LS
Celkový počet kreditů 12

 

Vybrané problémy současného českého jazyka 0p+2s Z 3 Studenti si vyberou z aktuální nabídky ÚČJTK od 1/ZS
Aktuální problémy české literatury a literární vědy 0p+2s Z 3 Studenti si vyberou z aktuální nabídky ÚČLLV od 1/ZS
Úvod > Studium > Studijní plány > Navazující magisterský program