Navazující magisterský program

Studijní plán navazujícího magisterského studia oboru BOHEMISTIKA PRO CIZINCE najdete zde

přehledný rozvrh najdete v tabulce zde nebo v SIS.

Předměty skupiny PVP4 česká literatura jsou vyučovány v Ústavu české literatury a komparatistiky. Pokud jsou v SIS zařazené jako volitelné musíte požádat o jejich uznání jako povinně volitelné (PVP). Pro uznání vyplňte tento formulář a zašlete ho tajemníkovi ÚBS na adresu ludwickia@ff.cuni.cz, který změnu v SIS provede.

Předměty vyučované v rámci Navazujícího magisterského studia Bohemistika pro cizince v zimním semestru akademického roku 2022/23

ACC500117 WRILAB I PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
ACC500105 Frazeologie a idiomatika češtiny PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
ACC500097 Typologie současných slovanských jazyků I prof. PhDr. Hana Gladková, CSc.
ACC500101 Teoretické a praktické problémy českého jazyka gramatické I Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
ACC500103 Teoretické a praktické problémy českého jazyka lexikální a stylistické I Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
ACC500106 Úvod do literární historie a estetiky: metodologie, koncepty a teorie 19. a 20. století PhDr. Tomáš Vučka
ACC500108 Vybrané problémy české kultury a literatury 19. století PhDr. Tomáš Vučka
ACC500111 Současné reálie České republiky PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
ACC500116 Běžně mluvená čeština Mgr. Antoni Ludwicki
ACC500125 Úvod do práce s jazykovými korpusy PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
ACC500121 Čtení z české literatury 19. století PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.
ACC500042 Diplomový seminář I Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
ACC500138 Bohemistický seminář PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.
Úvod > Studium > Studijní plány > Navazující magisterský program