Učebnice II.

Svatava Škodová – Markéta Lisá (2020) Jazykové hry pro malé školáky. 1. díl Fonetické hry. Wolters Kluwer ČR, 2020. 978-80-7598-504-0 (brož.) 978-80-7598-507-1 (PDF)

Svatava Škodová – Markéta Lisá (2020) Jazykové hry pro malé školáky. 2. díl Lexikální a gramatické hry. Wolters Kluwer ČR, 2020. 978-80-7598-504-0 (brož.) 978-80-7598-507-1 (PDF)

Publikace Jazykové hry pro malé školáky je souborem her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování potřebuje nejvíce.
Tyto hry jim otevírají možnosti konfrontace jazykových významů i struktur a mnohonásobného opakování. Hry jsou pro ně vlastně jakousi jazykovou laboratoří, ve které mohou tito žáci libovolně zkoušet své jazykové experimenty a ověřovat fungování jazyka, který se před nimi otvírá. Radost či zábavu, kterou didaktická hra ve výuce žákům přináší, je vnímána jako jeden z nejlepších prostředků výuky dětí. Prostřednictvím hry se totiž můžou učit efektivně, aniž by je ohrožovalo množství jevů, které se musí naučit,         nebo jejich obtížnost a složité vysvětlení.

 

Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016)

V prosinci 2016 vyšel upravený referenční popis češtiny jako druhého jazyka pro  úrovně A1, A2, na němž se podíleli mj. členové ÚBS FF UK. První vydání, pouze v elektronické podobě, publikoval Národní ústav pro vzdělávání v roce 2014. Pro nové vydání byla přepracována 2. kapitola a dílčím způsobem upraveny další části. Publikace s názvem Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem (SERR). Popis může sloužit jako základní rámec pro tvorbu zkoušek pro migranty a zároveň jako pomocný materiál pro učitele, kteří migranty připravují. Hlavním cílem Popisu je vymezit konkrétní jazykový obsah zkoušek z češtiny pro migranty, aby bylo možné zajistit opakovatelnost a reprodukovatelnost jejich výsledků a zároveň přizpůsobit tyto zkoušky jazykovým potřebám migrantů.

Plná verze nové publikace je dostupná zde: http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/uploads/Dokumenty/referencni_popis_08122016.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

V lednu 2016 Národní ústav pro vzdělávání vydal příručku „Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1″, kterou pod vedením S. Škodová a J. Cvejnové připravil tým autorek.

Příručka by měla pomoci jak uchazečům, tak učitelům při konkrétní přípravě na zkoušku. Uchazeči v příručce najdou jednak průpravná cvičení, jednak konkrétní úkoly k přípravě na zkoušku a mohou si vyzkoušet různé typy úloh ještě před zkouškou. Pro učitele jsou v příručce důležité základní informace o zkoušce a inspirace pro přípravu konkrétních kurzů zaměřených ke zkoušce. Příručku si v pdf formátu můžete stáhnout na adrese http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/uploads/Dokumenty/Pripravte_se_s_nami_web_2016.pdf. Kompletní audio CD k příručce je dostupné na http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/?p=nova-prirucka.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

              

 

     
    
  

   

Kapitoly o češtině jako cizím jazyku

Kapitoly o češtině jako cizím jazyku