Bakalářské studium

Obor Bohemistika pro cizince

 

Bc._Bohemistika pro cizince

Studijní plán naleznete zde a na  https://ubs.ff.cuni.cz/cs/studium/studijni-plany/bakalarsky-program/ .

Studijní program je určen

  • zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR;
  • uchazečům, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí anebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi.
  • pro budoucí diplomaty, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií.

 Není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

Absolventi tohoto typu studia se mohou uplatnit

  • ve svých zemích nebo na zastupitelských úřadech v ČR jako odborní pracovníci, průvodci, či příležitostní překladatelé a tlumočníci;
  • na českých zastupitelských úřadech v zahraničí.
  • Dále to mohou být i ti, kteří touto formou studia chtějí získat takové znalosti českého jazyka, které by jim umožnily plnohodnotné studium jiných oborů na českých vysokých školách.

Bc._Bohemistika pro cizince

Aktuální informace najdete na webu fakulty https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/  a ústavu:  https://ubs.ff.cuni.cz/cs/uchazec/charakteristika-oboru/ .

přijímací řízení 2022/2023

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

 

 

 

 

Úvod > Studium > Druhy studia > Bakalářské studium