Druhy studia

Informace pro zájemce o studium českého jazyka v Ústavu bohemistických studií

Ústav bohemistických studií se tradičně zaměřuje na komplexní přípravu budoucích bohemistů, jak po stránce jazykové, tak po stránce kulturní v širokém slova smyslu.  Cílem ÚBS je vychovávat zahraniční bohemisty, pro něž je čeština druhým jazykem, kteří budou schopni diferencovaně a kultivovaně užívat češtinu v širokém spektru sociálních situací, a to jak v psaném, tak mluveném kódu; kteří se budou orientovat v historickém vývoji českých zemí, v jejich kulturním i literárním bohatství a budou zároveň schopni porozumět současné sociokulturní situaci a tyto své znalosti a dovednosti uplatnit v profesním životě. 

Z tohoto důvodu jednotlivé druhy studia na ÚBS vždy obsahují následující složky studia: 

  • Složka jazyková
  • Složka literární a kulturní 
  • Složka historická a sociokulturní

ÚBS nabízí následující druhy studia:

Bakalářský program Bohemistika pro cizincepregraduální tříletý program, který rozvíjí jazykové dovednosti studentů a výrazně rozšiřuje jejich znalosti z oblasti české historie a kultury. 

Magisterský program Bohemistika pro cizincedvouletý navazující program určený jak pro studenty bakalářského programu Bohemistika pro cizince, tak pro zahraniční uchazeče, kteří absolvovali slavistické programy na zahraničních univerzitách. 

Letní škola slovanských studií – intenzivní měsíční program pokrývající rozsahem studium jednoho semestru. Je určen studentům zahraničních slavistik a bohemistik, ale také všem zájemcům o český jazyk a českou kulturu. 

Česká studia – komerční kurz, jehož cílem je jazyková příprava. Nabízí dílčí kurzy od nulové znalosti češtiny až po pokročilé skupiny, jejichž cílem je příprava na přijímací řízení na vysoké školy.

Pedagogové ÚBS vedou také disertační práce zaměřené na různorodou tematiku spojenou s češtinou jako cizím jazykem. Tyto projekty jsou vedeny v rámci doktorských akreditací např. v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, v rámci Slovanské filologie v Ústavu východoevropských studií apod. 

Úvod > Studium > Druhy studia