Knihovna

Příruční knihovna ÚBS obsahuje cca 800 titulů. Jde převážně o oborové jazykovědné a literárněvědné publikace a odborná periodika.

  • Katalogy a databáze

Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody)

Portál elektronických informačních zdrojů – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

Digitální univerzitní repozitář – obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib – paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra – elektronický portál studijních materiálů FF UK

  • Výpůjční řád FF UK
  • Důležité odkazy

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR

Úvod > O katedře > Knihovna