Úspěchy studentů

Vladimíra Holmanová, studentka NMgr. programu Empirická a komparativní lingvistika – Polonistika získala Cenu Mariana Szyjkowského pro nejlepší bakalářskou práci vedenou pracovníkem našeho ústavu.

V. HolmanováCenu Mariana Szyjkowského pro nejlepší bakalářskou a magisterskou práci uděluje Polský institut v Praze už pátým rokem. V letošním 5. ročníku uspěla Vladimíra Holmanová se svou bakalářskou prací Textová ekvivalence vybraných polských adjektiv: korpusová analýza, jež byla vedena naším kolegou dr. Adrianem Zasinou z ÚBS.
Práce se zaměřovala na výzkum textové ekvivalence polských lexémů lichy, bezcenny, pozostały, konieczny a ostatni v jazykovém korpusu ve srovnání s ekvivalencí slovníkovou. Zkoumala také spektrum překladových ekvivalentů vyskytujících se v překladových textech, které běžný tištěný slovník nezachycuje, a sledovala jejich způsob překladu s ohledem na slovní druh. Autorka opírala své poznatky o data z paralelního korpusu InterCorp v14, respektive jeho polské a české části. Poukázala na skutečnost, jež bývá opomíjena u blízce příbuzných jazyků, a sice že není nutné v případě polštiny a češtiny vždy překládat slovní druh za tentýž v jazyce cílovém. Tímto významně přispěla k poznání ekvivalence mezi polštinou a češtinou.

Srdečně gratuluje a přejeme další úspěchy!
Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D., ÚBS

 

Mebae Fujii_studentka NMgr. programu Bohemistika pro cizince získala Cenu Susanny Roth za rok 2022

Mezi další úspěšné studenty Ústavu bohemistických studií se zařadila Mebae Fujii, která zvítězila v 8. ročníku mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka ve věku do 40 let. Soutěž je opravdu mezinárodního charakteru, jak ukazuji i doplňovaná mapa zemí zastoupených v soutěži. V roce 2020 tuto cenu získala také studentka ÚBS, Minami Toyoshima.

Úkolem soutěžících v tomto ročníku bylo přeložit z češtiny do japonštiny vybranou pasáž z knihy Elsy Aidse Přípravy na všechno (nakl. FRA, 2020).

Mebae Fujii svou účast komentovala: Konečně se mi podařilo získat první místo na mezinárodní překladatelské soutěži Cena Susanny Roth! Jsem opravdu šťastná, že jsem konečně získala ocenění v soutěži, které se účastní od doby, kdy jsem studovala v zahraničí. Děkuji učitelům, všem členům poroty a Českému centru za vedení soutěže.

Zájem o překlad mezi japonštinou a češtinou ovlivnil i téma magisterské práce, kterou M. Fujii bude obhajovat tento týden (15.6.2022), ve své práci se zabývá překladatelskými posuny a jejich příčinami v překladu moderní pohádky K. Poláčka Edudant a Francimore do japonštiny.

Děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty a srdečně gratulujeme k vítězství v soutěži a a stejně tak přejeme i úspěšné obhájení diplomové práce!

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D., ÚBS

 

Minami Toyoshima, studentka NMgr. programu Bohemistika pro cizince získala Cenu Vladimíra Macury na konferenci SLKO

4. a 5. května 2022 se v Olomouci uskutečnil dvacátý ročník Studentské literárněvědné konference (SLKO) pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s fakultami různých univerzit (Pedagogická fakulta UK, Filozofická fakulta MU, Filozofická fakulta UP). Záměrem konference je podnítit a podpořit činnost začínajících literárních vědců, domácích i zahraničních, a zapojit do diskuse co nejvíce zástupců dalších humanitních oborů a věd o kultuře. Vybraným příspěvkům účastníků v pregraduální i postgraduální kategorii je na závěr udělována Cena Vladimíra Macury. Konference je organizována jako výběrová a účastní se jí studenti, kteří uspěli ve fakultních předkolech SLKO, anebo je k reprezentaci školy či pracoviště vybrali představitelé instituce. Vybrané konferenční příspěvky jsou otištěny v časopise Bohemica Olomucensia. Program aktuálního ročníku je dostupný zde.

V letošním roce Cenu Vladimíra Macury získala Minami Toyoshima, studentka 2. ročníku NMgr. programu Bohemistika pro cizince s příspěvkem Alternativní jazyk ve hrách Václava Havla – rytmus ve hrách Ztížená možnost soustředění a Largo desolato, ve kterých analyzovala krizi komunikace prostřednictvím jazyka. Autorka se zaměřila na zkoumání rytmických
principů a na to, jak se právě rytmus stává centrálním komunikačním principem Havlových her.

Minami Toyoshima patří mezi nadané a pilné studenty/ky se širokým okruhem studijních i mimostudijních zájmů; v Orchestru Univerzity Karlovy hraje na violu, zahrála si v několika představeních studentů Ústavu bohemistických studií (vidět ji můžete například jako Viktorku ve Třech podobách Boženy Němcové), v roce 2020 získala cenu Susanne Roth pro mladé překladatele, v loňském roce na Festivalu evropské literatury v Tokyu vedla rozhovor se spisovatelkou Kateřinou Tučkovou, jejíž tvorbu na festivalu představovala a také pro něj do japonštiny přeložila jednu z jejích povídek.

Minami Toyshima bezprostředně po konferenci řekla:
„Na konferenci byla velmi příjemná atmosféra a profesoři a odborníci, kteří byli přítomni jako porota, byli též velmi milí. Byla to pro mě inspirativní příležitost, nejen z hlediska zkušenosti svého vystoupení, ale i z hlediska posluchačů. Byli tam i hodně doktorandští studenti a jejich referáty byly plny inventivných nápadů. Přednáška prof. Xaviera Galmiche o překladu české
literatury v frankofonních zemích byla také velmi zajímavá, zejména protože se jedná o představitele české literatury v cizině.
Budu velmi ráda doporučovat ostatním studentům účast na konferenci na další rok.“

Děkujeme za skvělou reprezentaci fakulty a srdečně gratulujeme!
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D., ÚBS

Úvod > O katedře > Úspěchy studentů