PhDr. Jiří Hasil, Ph.D

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2010: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta, Teorie vzdělávání v bohemistice, titul Ph.D.
 • 1988: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor český jazyk, titul PhDr.
 • 1985: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor: český jazyk a literatura
 • 1982: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor: ruština – občanská nauka

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2012–dosud: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta – odborný asistent katedry bohemistiky
 • 2003–2012: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta – externí vyučující katedry bohemistiky
 • 1984–dosud: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, asistent Ústavu bohemistických studií; od 1989 odborný asistent; od 2002 odborný lektor; od 2010 odborný asistent
 • 1982–1984: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, studijní pobyt na Ústavu bohemistických studií

Granty

 • projekt Grantové agentury ČR č. P406/12/J010 s názvem Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým, spoluřešitel
 • vědeckovýzkumný záměr FF UK Čeština v kontextu slovanských jazyků (Nabývání jazykové kompetence v druhém jazyce u bilingvních mluvčích češtiny a dalšího slovanského jazyka), spoluřešitel
 • grant Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským, spoluřešitel
 • program EU Leonardo da Vinci č. 2006-BG/06/B/F/LA-166036 Tříúrovňový lexikálně orientovaný model pro vytváření a hodnocení ústní jazykové kompetence ve slovanských jazycích se zřetelem k potřebám cestovního ruchu, oponent české části
 • grant MŠMT ČR – popis češtiny na úrovni B2 podle SERR, spoluřešitel
 • AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant, č. 31/03/09 – 2, hlavní řešitel
 • AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant, č. 31/03/09 – 3, hlavní řešitel
 • Studentský grant rektorky UJEP v Ústí nad Labem pro rok 2009 – směrnice rektorky č. 8/2009, hlavní řešitel
 • Grant EU Výskum a vzdelávanie na UPJŠ Košice – smerovanie k excelentným európskym univerzitám, mezinárodní expert
 • NAKI Abeceda českých reálií, spoluřešitel

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • člen Jazykovědného sdružení
 • Člen redakční rady časopisu Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету Філологія Педагогіка Психологія vydávaného Kijevskou národní lingvistickou univerzitou v Kyjevě, ISSN 2411-5991
 • člen redakční rady časopisu Nová čeština doma a ve světě vydávaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1805-367X
 • člen redakční rady časopisu Krajiny češtiny vydávaného Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v Praze, ISSN 1804-3283
 • editor sborníkové řady Přednášky z xx. běhu Letní školy slovanských studií
 • 2010–dosud: přednášející na Letní škole slovanských (bohemistických) studií na FF MU v Brně
 • 2010–2013: člen komise MŠMT ČR pro výběr lektorů českého jazyka v zahraničí
 • 2011–dosud: předseda zkušební komise pro státní jazykovou zkoušku z jazyka českého v Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (jmenován náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy)
 • 2009–2016: ředitel Letní školy slovanských studií FF UK v Praze
 • 2009 – 2016: zástupce ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze
 • 1988 – 2011: tajemník Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze
 • 1983 – 2009: tajemník Letní školy slovanských studií FF UK v Praze

 

Publikace
Úvod > O katedře > Vyučující > PhDr. Jiří Hasil, Ph.D