Monografie

Tvurci psani Hajickova

PhDr. Zuzana Hajíčková, členka Ústavu bohemistických studií FF UK, vydala v nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy monografii o tvůrčím psaní

Publikace je výstupem projektu Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím (druhém) jazyku podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (projekt č. 310015) a řešeného v letech 2015 až 2016. Zabývá se rozvojem řečové dovednosti psaní u mírně a středně pokročilých studentů češtiny jako cizího (druhého) jazyka.

__________________________________________________________________________________

Multilingvní projektová monografie_obálka

 

Multilingvní monografie k projektu WRILAB2

V nakladatelství LIT vyšla vícejazyčná monografie WRILAB2 A Didactical Approach to Develop Text Competences in L2 (editoři Anna-Maria Perissutti, Sonja Kuri, Ursula Doleschal, ISBN 978-3-643-90859-9). Jedná se o výstup mezinárodního projektu Wrilab2 (www.wrilab2.eu), na němž participovalo pět evropských univerzit a přidružené instituce. Za českou stranu projektu jsou spoluautorkami publikace členky Ústavu bohemistických studií FF UK, Phdr. Ana Adamovičová a PhDr. Zuzana Hajíčková. Kniha je věnována teorii i praxi rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině, italštině, němčině a slovinštině jako druhém jazyku a nácviku této dovednosti v on-line prostředí na projektovém portálu. Publikace je určena pro potřeby vysokých a středních škol vzdělávajících nerodilé mluvčí, jejichž cílovým jazykem je jeden ze čtyř uvedených jazyků.

_______________________________________________________________________________

 

Publikace Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk tvoří první  první svazek řady k češtině jako cílovému jazyku, tedy publikační platformě, která  dosud v oboru chyběla. Ediční řada Čeština jako cílový jazyk vytváří prostor pro publikace, které z lingvistického a lingvodidaktického pohledu přistupují k otázkám spojeným s osvojováním češtiny jako cílového jazyka. Tato interdisciplinární řada se v dané souvislosti soustřeďuje na jazykový systém a jeho variabilitu, problematiku lingvoreálií či roli jazykových korpusů nebo otázky jazykových norem a testování znalosti jazyka s přihlédnutím k širšímu institucionálnímu kontextu výuky češtiny jako cílového jazyka. Jejími vydavateli jsou Neil Bermel (University of Sheffield), Milan Hrdlička (Univerzita Karlova v Praze), Marek Nekula (Universität Regensburg), Stefan Michael Newerkla (Universität Wien) a Kateřina Šichová (Universität Regensburg). Úvodní kapitola, která knihu rámuje a jednotlivé příspěvky propojuje, je spolu s několika dalšími ukázkami ke stažení na internetových stránkách nakladatelství Akropolis: https://issuu.com/akropolis/docs/issuu_variety_cestiny

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PhDr. Andrea Hudousková, Ph.D., členka Ústavu bohemistických studií vydalav nakladatelství  Lincom Europa monografii  Reflexive Clitics in Czech, více zde.