Studium

Obor čeština jako cizí jazyk se na starobylé Univerzitě Karlově v Praze pěstuje více než padesát let. Na tuto tradici navazuje vědecká a pedagogická činnost Ústavu bohemistických studií, který nabízí řadu akreditovaných studijních programů. Především bakalářský a navazující magisterský studijní program Bohemistika pro cizincespecializované kurzy pro stážisty a postgraduanty z evropských univerzit. U zahraniční bohemistické a slavistické veřejnosti si prestižní pozici získala Letní škola slovanských studií, jejíž šedesátý jubilejní běh se uskutečnil v roce 2016. Vedle toho se značnému zájmu a oblibě těší dvousemestrový program Česká studia, který probíhá již řadu let. Ústav bohemistických studií pořádá pravidelnou mezinárodní konferenci o češtině jako cizím jazyku, její X. ročník se uskuteční v srpnu 2020.

Úvod > Studium