Konference

Vyhlášení celostátního kola soutěže Student a věda (sekce Lingvistika), které proběhne 13. května 2019 v aule Filozofické fakulty Univerzity Palackého v rámci XX. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Podrobnější informace na webu http://mladilingviste.upol.cz/ v sekci Student a věda.

Pozvánka

Registrace
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvání katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity na mezinárodní vědeckou česko-polskou lingvistickou konferenci Area Slavica 3: Jazyk na hranici – hranice v jazyku, 17. a 18. září 2019.

Pozvánka

Přihláška 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na konferenci v Kyjevě :  ХIХ Міжнародних славістичних читаннях пам“яті академіка Леоніда Булаховського

Pozvánka
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27TH INTERNATIONAL SLAVONIC COLLOQUIUM TO HONOUR THE APOSTLES TO THE SLAVS SAINTS CYRIL AND METHODIUS (Lviv, 16–17 May 2019)

Pozvánka

Přihláška
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mezinárodní sympozium Jedna cesta – tři jazyky

ÚČJTK a ÚBS FF UK pořádají mezinárodní sympozium Jedna cesta – tři jazyky, které se uskuteční 26. a 27. 4. 2019. Přihlašování je možné do 28. 2. 2019 na webových stránkách sympoziahttps://sympozium.c3j.ff.cuni.cz/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ústav bohemistických studií pravidelně pořádá mezinárodní sympozia o češtině jako cizím jazyku, kterých se účastní bohemisté z celého světa.

V roce 2018 se konalo IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU  Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě
14. – 17. 8. 2018. Webové stránky: http://symp-ubs.ff.cuni.cz

Článek publikovaný v časopise SALI (Studie z aplikované lingvistiky, 2018) ročník 9, č. 2, s. 83-84 najdete zde.
SALI : https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2018-2-2/ .
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. až 20. srpna 2016  Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádaly VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí.

Sborník příspěvků ze sympozia vyšel v podobě e-knihy a je umístěn v elektronické knihovně Karlovy univerzity pod názvem Čeština jako cizí jazyk VIII na adrese: https://ecuni.publi.cz/

obálka sborníku

V roce 2013 proběhlo sedmé setkání nazvané Čeština ve světě a svět v češtině, kterým si ÚBS připomněl 35 let od svého založení.

_______________________________________________________________________________

ÚBS uspořádal v závěru roku 2016 mezinárodní konferenci o didaktice psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku (výstup projektu Wrilab2) viz Wrilab

Program konferencezde.

________________________________________________________________________________

letni skola logo 2016_barva

Mezi významné aktivity ÚBS patří organizování Letní školy slovanských studií (v roce 2016 se uskutečnil už její 60. běh). LŠSS je určena pro zahraniční bohemisty, kteří mají možnost v jejím průběhu nejen zdokonalovat svoje znalosti praktického českého jazyka a seznamovat se s životem v České republice, ale také mají možnost vyslechnout přednášky předních českých odborníků zabývajících se humanitními vědami.

Úvod > Věda a výzkum > Konference