Konference

Ústav bohemistických studií pravidelně pořádá Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Sympozium umožňuje setkání vědecké, pedagogické a široké odborné veřejnosti zabývající se češtinou jako cizím jazykem. Cílem setkání je umožnit diskusi o současném stavu výuky češtiny jako cizího jazyka po celém světě, seznámit se s novými vědeckými poznatky, prezentovat nové učební materiály a elektronické aplikace.

Sympozium se uskutečňuje v srpnu v rámci Letní školy slovanských studií a je přístupné všem účastníkům Letní školy. 

Výstupem sympozia je recenzovaný sborník konferenčních příspěvků. 

 

Na tomto místě zpřístupňujeme odkazy na další zajímavé konference týkající se jazykovědného zkoumání. 

 

ÚSTAV SLOVANSKÉ FILOLOGIE VRATISLAVSKÉ UNIVERZITY zve na XV. Mezinárodní vědeckou konferenci

SLOVO A VĚTA VE SLOVANSKÝCH JAZYCÍCH. POPIS, KONFRONTACE, PŘEKLAD

Konference se bude konat ve Vratislavi ve dnech 21. – 22. května 2020.

pozvanka_2020_cz

ankieta-uczestnika.CZ

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mezinárodní sympozium Jedna cesta – tři jazyky

ÚČJTK a ÚBS FF UK uspořádal mezinárodní sympozium Jedna cesta – tři jazyky, které se uskutečnily 26. a 27. 4. 2019.  https://sympozium.c3j.ff.cuni.cz/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ústav bohemistických studií pravidelně pořádá mezinárodní sympozia o češtině jako cizím jazyku, kterých se účastní bohemisté z celého světa.

V roce 2018 se konalo IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU  Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě
14. – 17. 8. 2018. Webové stránky: http://symp-ubs.ff.cuni.cz

Článek publikovaný v časopise SALI (Studie z aplikované lingvistiky, 2018) ročník 9, č. 2, s. 83-84 najdete zde.
SALI : https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2018-2-2/ .
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. až 20. srpna 2016  Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádaly VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí.

Sborník příspěvků ze sympozia vyšel v podobě e-knihy a je umístěn v elektronické knihovně Karlovy univerzity pod názvem Čeština jako cizí jazyk VIII na adrese: https://ecuni.publi.cz/

obálka sborníku

V roce 2013 proběhlo sedmé setkání nazvané Čeština ve světě a svět v češtině, kterým si ÚBS připomněl 35 let od svého založení.

_______________________________________________________________________________

ÚBS uspořádal v závěru roku 2016 mezinárodní konferenci o didaktice psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku (výstup projektu Wrilab2) viz Wrilab

Program konferencezde.

________________________________________________________________________________

letni skola logo 2016_barva

Mezi významné aktivity ÚBS patří organizování Letní školy slovanských studií (v roce 2016 se uskutečnil už její 60. běh). LŠSS je určena pro zahraniční bohemisty, kteří mají možnost v jejím průběhu nejen zdokonalovat svoje znalosti praktického českého jazyka a seznamovat se s životem v České republice, ale také mají možnost vyslechnout přednášky předních českých odborníků zabývajících se humanitními vědami.

Úvod > Věda a výzkum > Konference