Konference

Ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2018 proběhne v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, Praha 1) již třetí mezinárodní konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Toto setkání pořádá Slovanský ústav AV ČR, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego a Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej Uniwersytetu Warszawskiego.  Cílem konference je ukázat vývoj valenčních přístupů a představit současné výzkumy syntaktických a sémantických vlastností sloves a tentokrát i podstatných a přídavných jmen.  Podrobné informace o konferenci: http://www.slu.cas.cz/cinnost/valence-2018-pozv.pdf

VÝZKUM SLOVESNÉ VALENCE VE SLOVANSKÝCH ZEMÍCH VERA A DNES

www.slu.cas.cz

Slovanský ústav Akademie vĕd eské republiky, v. v. i. Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej IPS

Přihláška ke stažení: http://www.slu.cas.cz/cinnost/valence-2018-prihl.doc

SLAVICORP

Slavic corpus linguistic konference   September 24-26, 2018

For call for papers and contact, follow this link:  http://slavicorp.ff.cuni.cz/call-for-papers/

 

Ústav bohemistických studií pravidelně pořádá mezinárodní sympozia o češtině jako cizím jazyku, kterých se účastní bohemisté z celého světa.

V roce 2018 se bude konat  IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU  Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě  14. – 17. 8. 2018. Webové stránky: http://symp-ubs.ff.cuni.cz

 

16. až 20. srpna 2016  Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádaly VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí.

Sborník příspěvků ze sympozia vyšel v podobě e-knihy a je umístěn v elektronické knihovně Karlovy univerzity pod názvem Čeština jako cizí jazyk VIII na adrese: https://ecuni.publi.cz/

obálka sborníku

V roce 2013 proběhlo sedmé setkání nazvané Čeština ve světě a svět v češtině, kterým si ÚBS připomněl 35 let od svého založení.

_______________________________________________________________________________

ÚBS uspořádal v závěru roku 2016 mezinárodní konferenci o didaktice psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku (výstup projektu Wrilab2) viz Wrilab

Program konferencezde.

________________________________________________________________________________

letni skola logo 2016_barva

Mezi významné aktivity ÚBS patří organizování Letní školy slovanských studií (v roce 2016 se uskutečnil už její 60. běh). LŠSS je určena pro zahraniční bohemisty, kteří mají možnost v jejím průběhu nejen zdokonalovat svoje znalosti praktického českého jazyka a seznamovat se s životem v České republice, ale také mají možnost vyslechnout přednášky předních českých odborníků zabývajících se humanitními vědami.

Úvod > Věda a výzkum > Konference