Konference

Výzva k podání přihlášky na 17. mezinárodní sjezd slavistů, který se uskuteční ve dnech 28. srpna – 1. září 2023 v Paříži.

Oddělení západoslovanských jazyků a literatur, Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani Vás srdečně zvou k účasti na mezinárodní vědecké konferenci Kódy a antikódy tvorby Václava Havla , která bude konat hybridní formou (kontaktně a online) ve dnech 13. – 14. 12. 2021 na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza v Poznańi. Pozvánku a přihlášku najdete zde

Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity srdečně zve všechny zájemce na V. mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci „Slovanstvo dříve a dnes – jazyk, literatura, kultura“. Konference se bude konat ve dnech 21.–22. října 2021 ve Vratislavi. Všechny podrobné informace najdete v příloze.

www: slowianszczyzna.wordpress.com

Pozvánka

Přihláška

 

Konference  „Jiný Kollár / Kollár a ten jiný“ se bude konat ve dnech 17. a 18. června 2021 na Univerzitě Lóránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti.

Konference-KollárCZ

Přihláška na konferenci Kollár

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. medzinárodná konferencia SLOVKO 2021

Radi by sme vás pozvali na 11. medzinárodnú konferenciu SLOVKO 2021, ktorá sa uskutoční 13. – 15. októbra 2021 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Tento ročník konferencie bude rámcovo zameraný na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusovú lingvistiku a interdisciplinárny výskum.

Všetky potrebné informácie o podujatí nájdete v pozvánke a na webovej adrese https://korpus.sk/slovko.html.
Registračný formulár na konferenciu zašlite najneskôr do 31. januára 2021 na adresu slovko @ korpus.sk.

Pozvánka

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií pravidelně pořádá Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Sympozium umožňuje setkání vědecké, pedagogické a široké odborné veřejnosti zabývající se češtinou jako cizím jazykem. Cílem setkání je umožnit diskusi o současném stavu výuky češtiny jako cizího jazyka po celém světě, seznámit se s novými vědeckými poznatky, prezentovat nové učební materiály a elektronické aplikace.

Sympozium se uskutečňuje v srpnu v rámci Letní školy slovanských studií a je přístupné všem účastníkům Letní školy. 

Výstupem sympozia je recenzovaný sborník konferenčních příspěvků. 

 

Na tomto místě zpřístupňujeme odkazy na další zajímavé konference týkající se jazykovědného zkoumání. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mezinárodní sympozium Jedna cesta – tři jazyky

ÚČJTK a ÚBS FF UK uspořádal mezinárodní sympozium Jedna cesta – tři jazyky, které se uskutečnily 26. a 27. 4. 2019.  https://sympozium.c3j.ff.cuni.cz/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ústav bohemistických studií pravidelně pořádá mezinárodní sympozia o češtině jako cizím jazyku, kterých se účastní bohemisté z celého světa.

V roce 2018 se konalo IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU  Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě
14. – 17. 8. 2018. Webové stránky: http://symp-ubs.ff.cuni.cz

Článek publikovaný v časopise SALI (Studie z aplikované lingvistiky, 2018) ročník 9, č. 2, s. 83-84 najdete zde.
SALI : https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2018-2-2/ .
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. až 20. srpna 2016  Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádaly VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí.

Sborník příspěvků ze sympozia vyšel v podobě e-knihy a je umístěn v elektronické knihovně Karlovy univerzity pod názvem Čeština jako cizí jazyk VIII na adrese: https://ecuni.publi.cz/

obálka sborníku

V roce 2013 proběhlo sedmé setkání nazvané Čeština ve světě a svět v češtině, kterým si ÚBS připomněl 35 let od svého založení.

_______________________________________________________________________________

ÚBS uspořádal v závěru roku 2016 mezinárodní konferenci o didaktice psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku (výstup projektu Wrilab2) viz Wrilab

Program konferencezde.

________________________________________________________________________________

letni skola logo 2016_barva

Mezi významné aktivity ÚBS patří organizování Letní školy slovanských studií (v roce 2016 se uskutečnil už její 60. běh). LŠSS je určena pro zahraniční bohemisty, kteří mají možnost v jejím průběhu nejen zdokonalovat svoje znalosti praktického českého jazyka a seznamovat se s životem v České republice, ale také mají možnost vyslechnout přednášky předních českých odborníků zabývajících se humanitními vědami.

Úvod > Věda a výzkum > Konference