Konference

17. mezinárodní sjezd slavistů – Paříž, 25.-29.8.2025

https://mks-paris.sciencesconf.org/

https://slavistika.slu.cas.cz/

Konference Století Josefa Škvoreckého – Praha, 22.-23.10.2024

Na podzim tohoto roku uplyne 100 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století – Josefa Škvoreckého. Vysoká škola kreativní komunikace v Praze, resp. Literární akademie jako jedno z jejích pracovišť, připravuje mezinárodní konferenci věnovanou jeho životu a dílu. Uskuteční se v Praze ve dnech 22. a 23. 10. 2024 a uspořádáme ji ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR.

Autorovo dílo bylo již zkoumáno z mnoha úhlů pohledu, přesto badatelům stále nabízí řadu zajímavých i aktuálních otázek. Škvorecký zasáhl do českých kulturních dějin nejen jako spisovatel, ale také jako překladatel, esejista, filmový scenárista, hudební a filmový publicista a v neposlední řadě jako redaktor a nakladatel. Jeho dílo bylo publikováno a našlo své čtenáře i odborné a kritické recipienty v mnoha zemích světa. Ačkoli se nám dnes může jeho tvůrčí dráha jevit jako plynulá cesta od autora literární provokace ke klasikovi, i dvanáct let po Škvoreckého odchodu nacházíme v jeho díle momenty, které mohou být nejen příjemně, ale i nepříjemně živé.

Věříme proto, že vám naše konference poskytne inspiraci a podnět k účasti, k níž vás tímto srdečně zveme. V případě zájmu nás prosím o předběžném tématu svého vystoupení informujte nejpozději do 15. 5. 2024. Vítáni budete i v případě, že se konference budete chtít zúčastnit jen jako posluchači.

Všechny přednesené příspěvky budou posléze publikovány ve sborníku, popř. v kolektivní monografii, kterou společně vydají obě spolupořádající instituce.

Na Vaše zprávy se těší a srdečně zdraví

 

Václav Krištof (kristof@skvorecky.cz)

vedoucí katedry, ředitel Literární akademie

Vysoká škola kreativní komunikace, www.vskk.cz

Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4

předseda Společnosti Josefa Škvoreckého

 

Michal Přibáň (michal.priban@volny.cz)

Ústav pro českou literaturu AV ČR, www.ucl.cas.cz

Vysoká škola kreativní komunikace, www.vskk.cz

45. výroční kolokvium Mezinárodní společnosti pro funkční lingvistiku (SILF – Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle) – Olomouc, 2.-5.10.2024

bližší informace v Čj, Fj a Aj

XVII. vědecká konference z cyklu „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis – Konfrontace – Překlad“ – Wroclaw, 23.-24.5.2024

pozvánka

XIX. ročník konference České, slovenské a československé dějiny 20. století – Hradec Králové, 13.-14.5.2024

Pozvánka na konferenci

Přihláška

ORGANIZAČNÍ POKYNY 2024

25. ročník Mezinárodního setkání mladých lingvistů: Jazyk a skutečnost – Olomouc, 6.-7.5.2024

zvací dopis

invitation

HAŠEK. ŠVEJK. ŠVEJKOVINY – Krakov 16.‒17. listopadu 2023

Katedra českého a lužického jazyka Ústavu slovanské filologie Jagellonské univerzity v Krakově Vás zve k účasti na mezinárodní interdisciplinární konferenci nazvané HAŠEK. ŠVEJK. ŠVEJKOVINY, která se bude konat v Krakově ve dnech 16.‒17. listopadu 2023.   

pozvánka

přihláška  

Veškeré dotazy a přihlášku posílejte na adresu: bohemistyka.ifs@uj.edu.pl .  

Mezinárodní online konference DIDAI6 – Didaktické impulsy 6 – 14. října 2023

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Vás zve na mezinárodní konferenci Didaktické impulsy 6 (DIDAI6), která se uskuteční v sobotu 14. října 2023.

uzávěrka přihlášek: 18. září 2023

pozvánka DIDAI6

Mezinárodní Online kongres o vícejazyčné výchově (zdarma) – 18. – 22. 09. 2023

Česká škola bez hranic a Slovenská škola Rhein-Main Vás zve na mezinárodní Online kongres o vícejazyčné výchově, který je přístupný ZDARMA. Kongres se koná 18. – 22. 09. 2023 a přihlásit se můžete zde.

V rámci kongresu spolupracujeme s odborníky ze specializovaných oborů, jako je například pedagogika, psychologie, logopedie a další. Také jsme v kontaktu s rodinami, které vícejazyčnou výchovou žijí.

Našimi letošními hosty jsou například doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. z Ústavu bohemistických studií na Univerzitě Karlově, Prof. Dr. Barbara Mertins z Technické univerzity v Dortmundu a zpěvačka Debbi, která se narodila v Německu, ale do České republiky se přestěhovala v 10 letech a díky tomu se musela zařadit do českého školského systému.

Educating heritage language learners and pupils learning a second language: Differences in approaches – Praha 13.-14.7.2023

4EU+ mini-grants conference of the Institute of Czech and Deaf Studies

pozvánka

program

Potenciál jazykové různorodosti: Čeština pro specifické účely jako cesta ke kariéře – Brno 14.-15. 6. 2023

konferenci pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU ve spolupráci s CASAJC v rámci projektu  Czech Online – Čeština jako cizí jazyk pro specifické účely.

Všechny potřebné informace naleznete na webu konference: https://cestinabrno2023.cjv.muni.cz/

Celostátní kolo soutěže Student a věda: Lingvistika – Olomouc, 15. května 2023

Srdečně zveme studenty na soutěž Student a věda (sekce Lingvistika). Státní kolo soutěže proběhne 15. května. Podrobnější informace najdete níže, nebo na webu http://mladilingviste.upol.cz/ v sekci Student a věda.

plakátek

registrace

Studentská konference „Podívejme se na češtinu očima cizinců“ – Týmová studovna Knihovny Jana Palacha, 9.5.2023

Zveme Vás na studentskou konferenci „Podívejme se na češtinu očima cizinců”, realizovanou v rámci semináře ÚBS Jazykový workshop.

Konference se bude konat dne 9. května 2023 od 9:00 hod. v Týmové studovně Knihovny Jana Palacha.

XVIII. ročník konference České, slovenské a československé dějiny 20. století 9.-10.5.2023 na FF UHK

XVIII. ročník konference České, slovenské a československé dějiny 20. století pořádá Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Konference se uskuteční ve dnech 9. a 10. května 2023 v prostorách Filozofické fakulty UHK. V případě nemožnosti realizace osobních setkání se konference uskuteční on-line formou.

 

Pozvánka

Přihláška

Organizační pokyny

21. ročník Studentské literárněvědné konference 27.-28.4.2023 v Brně

web konference

plakát

dopis s přihláškou

Sociolekty v různých sférách komunikace 22.-23.11.2022 v Plzni

Katedra českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni Vás zve na 10. mezinárodní vědeckou konferenci navazující na konference o slangu a argotu Sociolekty v různých sférách komunikace. Čas a místo konání konference: 22.–23. listopadu 2022 v prostorách Fakulty pedagogické, Veleslavínova 42 v Plzni.

Pozvánka

Důležitá data:

Do 15. 5.: odeslání přihlášky (viz níže): název + abstrakt příspěvku

Do 6. 6. 2022: všem přihlášeným účastníkům bude rozeslán cirkulář s podrobnějšími informacemi o konferenci (včetně programu) + pokyny k platbě

7. ročník konference Komárkova jazykovědná Olomoucc „Učíme (se) česky“ 10.-11.11.2022

Pozvánka

Invitation

„Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis – Konfrontace –Překlad“ 20.-21.října 2022 ve Vratislavi

Letos se bude konat již šestnáctá vědecká konference z cyklu „Slovo a věta ve slovanských jazycích. Popis – Konfrontace –Překlad”, pořádaná Ústavem slovanské filologie Vratislavské univerzity.

Zde najdete pozvánku a přihlášku s pokyny pro účastníky.

Termín pro podání přihlášek byl prodloužen, mimo jiné z důvodu tragických událostí na Ukrajině, do 22. května.

Didaktické impulsy 5 (DIDAI5) 15. října 2022 online

Mezinárodní konference Didaktické impulsy 5 (DIDAI5) se uskuteční v sobotu 15. října 2022 (v online prostředí). Konferenci pořádá katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Pozvánka

Conference on Authorial Style, its Analysis, and Limits of Automatic Recognition 27.9.2022 v Klementinu

srdečně vás zveme na jednodenní konferenci o autorském stylu a jeho rozpoznávání, která se koná v úterý 27.9. na půdě Národní knihovny ČR v pražském Klementinu. Program přikládám a prosím o jeho distribuci dle vaší úvahy. Písemné příspěvky budou anglicky, ale ústní jednání proběhne v češtině a slovenštině. Vystoupí přednášející z Akademie věd ČR (ÚČL), z Karlovy university (FF, MFF), z Masarykovy university, z Národní knihovny ČR, z Ostravské university a další. V případě zájmu o účast se prosím (zdarma) registrujte pomocí formuláře [1] na stránkách https://digilab.nkp.cz/, záložka Workshop 2022. Konference byla uspořádána na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury ČR.

Program konference

Sjezd spisovatelů 15.-17.9. v Kampusu Hybernská

Program

Tisková zpráva

Sinn und Bedeutung 27 – 14.-16.9.2022

Konference Sinn und Bedeutung 27 se bude konat 14.–16. září na FF UK. Jedná se o nejvýznamnější evropskou konferenci věnovanou sémantice přirozeného jazyka. Tento rok se vůbec poprvé koná v zemi bývalého východního bloku. Lhůta pro zasílání abstraktů je 3. dubna. Více informací najdete na webu: https://sub27.ff.cuni.cz

11. mezinárodní vědecká konference Mezní situace v českém jazyce a literatuře 5.-7.9.2022 v Těšíně

pozvánka

přihláška

Výzva k podání přihlášky na 17. mezinárodní sjezd slavistů, který se uskuteční ve dnech 28. srpna – 1. září 2023 v Paříži.

Oddělení západoslovanských jazyků a literatur, Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani Vás srdečně zvou k účasti na mezinárodní vědecké konferenci Kódy a antikódy tvorby Václava Havla , která bude konat hybridní formou (kontaktně a online) ve dnech 13. – 14. 12. 2021 na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza v Poznańi. Pozvánku a přihlášku najdete zde

Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity srdečně zve všechny zájemce na V. mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci „Slovanstvo dříve a dnes – jazyk, literatura, kultura“. Konference se bude konat ve dnech 21.–22. října 2021 ve Vratislavi. Všechny podrobné informace najdete v příloze.

www: slowianszczyzna.wordpress.com

Pozvánka

Přihláška

 

Konference  „Jiný Kollár / Kollár a ten jiný“ se bude konat ve dnech 17. a 18. června 2021 na Univerzitě Lóránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti.

Konference-KollárCZ

Přihláška na konferenci Kollár

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. medzinárodná konferencia SLOVKO 2021

Radi by sme vás pozvali na 11. medzinárodnú konferenciu SLOVKO 2021, ktorá sa uskutoční 13. – 15. októbra 2021 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Tento ročník konferencie bude rámcovo zameraný na počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusovú lingvistiku a interdisciplinárny výskum.

Všetky potrebné informácie o podujatí nájdete v pozvánke a na webovej adrese https://korpus.sk/slovko.html.
Registračný formulár na konferenciu zašlite najneskôr do 31. januára 2021 na adresu slovko @ korpus.sk.

Pozvánka

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií pravidelně pořádá Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Sympozium umožňuje setkání vědecké, pedagogické a široké odborné veřejnosti zabývající se češtinou jako cizím jazykem. Cílem setkání je umožnit diskusi o současném stavu výuky češtiny jako cizího jazyka po celém světě, seznámit se s novými vědeckými poznatky, prezentovat nové učební materiály a elektronické aplikace.

Sympozium se uskutečňuje v srpnu v rámci Letní školy slovanských studií a je přístupné všem účastníkům Letní školy. 

Výstupem sympozia je recenzovaný sborník konferenčních příspěvků. 

 

Na tomto místě zpřístupňujeme odkazy na další zajímavé konference týkající se jazykovědného zkoumání. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mezinárodní sympozium Jedna cesta – tři jazyky

ÚČJTK a ÚBS FF UK uspořádal mezinárodní sympozium Jedna cesta – tři jazyky, které se uskutečnily 26. a 27. 4. 2019.  https://sympozium.c3j.ff.cuni.cz/
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ústav bohemistických studií pravidelně pořádá mezinárodní sympozia o češtině jako cizím jazyku, kterých se účastní bohemisté z celého světa.

V roce 2018 se konalo IX. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM O ČEŠTINĚ JAKO CIZÍM JAZYKU  Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě
14. – 17. 8. 2018. Webové stránky: http://symp-ubs.ff.cuni.cz

Článek publikovaný v časopise SALI (Studie z aplikované lingvistiky, 2018) ročník 9, č. 2, s. 83-84 najdete zde.
SALI : https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2018-2-2/ .
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. až 20. srpna 2016  Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádaly VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí.

Sborník příspěvků ze sympozia vyšel v podobě e-knihy a je umístěn v elektronické knihovně Karlovy univerzity pod názvem Čeština jako cizí jazyk VIII na adrese: https://ecuni.publi.cz/

obálka sborníku

V roce 2013 proběhlo sedmé setkání nazvané Čeština ve světě a svět v češtině, kterým si ÚBS připomněl 35 let od svého založení.

_______________________________________________________________________________

ÚBS uspořádal v závěru roku 2016 mezinárodní konferenci o didaktice psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku (výstup projektu Wrilab2) viz Wrilab

Program konferencezde.

________________________________________________________________________________

letni skola logo 2016_barva

Mezi významné aktivity ÚBS patří organizování Letní školy slovanských studií (v roce 2016 se uskutečnil už její 60. běh). LŠSS je určena pro zahraniční bohemisty, kteří mají možnost v jejím průběhu nejen zdokonalovat svoje znalosti praktického českého jazyka a seznamovat se s životem v České republice, ale také mají možnost vyslechnout přednášky předních českých odborníků zabývajících se humanitními vědami.

Úvod > Věda a výzkum > Konference