Publikace pracovníků ÚBS


Publikace Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk tvoří první  první svazek řady k češtině jako cílovému jazyku, tedy publikační platformě, která  dosud v oboru chyběla. Ediční řada Čeština jako cílový jazyk vytváří prostor pro publikace, které z lingvistického a lingvodidaktického pohledu přistupují k otázkám spojeným s osvojováním češtiny jako cílového jazyka. Tato interdisciplinární řada se v dané souvislosti soustřeďuje na jazykový systém a jeho variabilitu, problematiku lingvoreálií či roli jazykových korpusů nebo otázky jazykových norem a testování znalosti jazyka s přihlédnutím k širšímu institucionálnímu kontextu výuky češtiny jako cílového jazyka. Jejími vydavateli jsou Neil Bermel (University of Sheffield), Milan Hrdlička (Univerzita Karlova v Praze), Marek Nekula (Universität Regensburg), Stefan Michael Newerkla (Universität Wien) a Kateřina Šichová (Universität Regensburg). Úvodní kapitola, která knihu rámuje a jednotlivé příspěvky propojuje, je spolu s několika dalšími ukázkami ke stažení na internetových stránkách nakladatelství Akropolis: https://issuu.com/akropolis/docs/issuu_variety_cestiny

Úvod > O katedře > Publikace pracovníků ÚBS