Sborníky

 

Sborník příspěvků k divadelnímu představení Europeana aneb roky končící osmičkou 

Ne všechny osmičky jsou šťastné, ne všechny osmičky jsou zajímavé.

18. dubna 2018 se ale nějakých pár šťastných osmiček sešlo. Přinejmenším dvě z nich ve zmíněném datu, další tři v názvu divadelní hry Krok za krokem, rok za rokem, osm, osm, osm! A ta nejdůležitější osmička pro mě byla na jevišti hybernské kavárničky. A šťastná byla proto, že se prostě sešlo osm lidí ,kteří si řekli, že je baví dělat něco společně, i když se to zrovna nemusí a že se o to ve finále rádi podělí i s dalšími, kteří svou šťastnou osmičku nebo k ní neměli dost odvahy.

Šťastná byla také proto, že viděti studenty (nikoliv ve snu) něco podnikati se svými pedagogy nad rámec výukových povinností je v dnešní době pohrdající osobnosti učitele a rolí studenta také malým štěstím. Budu doufat, že se nám do té osmičky podaří šťouchnout tak, aby se překlopila naležato a založila řadu tradičních divadelních představení studentů, pro které je čeština druhým domovem.

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D,
ředitelka Ústavu bohemistických studií

Sborník-Europeana-pdf_FIN

 

Týden diverzity 2017

Týden diverzity, uspořádaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy ve dnech 10. – 13. dubna 2017, připravil prostor pro setkávání a diskuse odborníků, studentů i široké veřejnosti mimo akademickou obec. Osobnosti z akademického, veřejného, kulturního i politického světa mohli společně diskutovat nejen problémy odborného či vědeckého charakteru, nýbrž také otázky široce společenské, dotýkající se každodenního života. Odborné přednášky a besedy se prolínaly s tematickými workshopy, kulturními akcemi a svůj prostor rovněž dostaly prezentace, na nichž se podíleli studenti Filozofické fakulty společně se svými pedagogy.
Ústav bohemistických studií se rozhodl k Týdnu diverzity připojit dvěma akcemi: studenti – a je třeba připomenout, že se jedná o zahraniční studenty českého jazyka a české literatury – zorganizovali fakultní variantu literární kavárny, v jejímž rámci představili své texty reflektující Prahu a své vlastní zkušenosti se životem v tomto městě. Současně také pod vedením PhDr. Ilony Starý-Kořánové nastudovali hru Václava Havla Konference.

TÝDEN-DIVERZITY_NOVÝ

 

IX. Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyce 

Sborník už vyšel a je dostupný na Ústavu bohemistických studií

Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů
Sborník uspořádali Svatava Škodová a Milan Hrdlička
Jazykově upravily Hana Futerová a Tamah Sherman
Vydala Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Vyrobilo nakladatelství Euroslavica
Tisk Reprocentrum s. r. o., Blansko
Vydání první, stran 324
Praha 2018
ISBN 978-80-7308-884-2

 

 

VIII mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyce 

https://ecuni.publi.cz/?book=477-cestina-jako-cizi-jazyk-viii

obálka sborníku