O katedře

Ústav bohemistických studií UK FF  

Informační leták

 

  • dlouhodobě patří k předním pracovištím, která zabezpečují výuku programu bohemistika pro cizince, a to nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku.
  • je institucí s nejdelší tradicí výuky češtiny pro jinojazyčné mluvčí v ČR
  • je jediným akademickým pracovištěm v ČR, které v současnosti nabízí navazující magisterské studium zmíněného oboru. 
  • organizuje prestižní Letní školu slovanských studií a zajišťuje výuku v celé řadě dalších kurzů češtiny pro cizince (kurzy pro stážisty a postgraduanty, placené kurzy – Česká studia, intenzivní kurzy; kurzy pro posluchače programu Erasmus, ECES aj.)
  • organizuje mezinárodní konference a odborné semináře v rámci oboru čeština pro cizince, např. tradiční Mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku 
  • spolupracuje se zahraničními bohemistickými pracovišti, jejichž akademickým pracovníkům i studentům poskytuje oporu a zázemí bohemistického pracoviště primární země.
Úvod > O katedře