Kurzy češtiny

Ústav bohemistických studií realizuje tyto kurzy češtiny pro cizince:

Kurz češtiny pro cizince je určen pro odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky, pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro překladatele i pro ostatní zájemce (začátečníky) o český jazyk, literaturu, historii a kulturu.

je nám líto, ale Letní škola slovanských studií v Praze se v roce 2020 bohužel nebude konat, a je 64. ročník se proto přesouvá na rok 2021.
Současná situace v České republice i ve světě nám neumožňuje uspořádat školu tak, aby byla přístupná a bezpečná pro všechny zájemce o studium českého jazyka a kultury a jejich učitele a uskutečnila se ve stejné kvalitě, na kterou jste zvyklí.
Pokud jste byli nominováni jako stipendisté pro letošní ročník nebo jste se už přihlásili, dostanete více informací v e-mailu.
Těšíme se na Vás příští rok.

přihláška v PDF.

Česká studia jsou dvousemestrální program zahrnující výuku českého jazyka, literatury, historie a kultury. Tento program češtiny pro cizince je koncipován pro každého, kdo se zajímá o češtinu a českou kulturu, především pro zahraniční studenty slavistiky a příbuzných oborů. Česká studia jsou osvědčenou přípravou pro studenty, kteří chtějí studovat v bakalářském a navazujícím magisterském studiu češtiny pro cizince, případně i v jiných studijních programech Univerzity Karlovy nebo dalších českých vysokých škol. Studenti musí mít ukončené středoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka na komunikační úrovni. Program je možné studovat i 1 semestr.

Termíny: zimní semestr (září – prosinec); letní semestr (únor – květen).

 

Desetidenní intenzivní kurzy češtiny pro cizince se konají dvakrát ročně, v zimním a jarním termínu. Kurzy jsou určeny všem zájemcům o studium českého jazyka, kteří se nemohou zúčastnit jednosemestrových nebo dvousemestrových kurzů.

Termíny        leden  2018 (zimní termín); 

                      květen 2018 (jarní termín)

V současné době se tyto kurzy neotvírají.

Večerní kurzy českého jazyka pro cizince se konají v zimním semestru (září-prosinec) i v letním semestru (únor-květen). Tyto semestrální kurzy jsou určeny pro studenty a všechny ostatní zájemce různých profesí a oblastí, kteří si chtějí osvojit nebo zdokonalit znalost češtiny.

Úvod > Kurzy češtiny