Kontakt

Ústav bohemistických studií FF UK
Filozofická fakulta UK
Na Příkopě 29
110 00  Praha 1
Ředitelka: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Zástupce ředitelky: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Tajemník:  Mgr. Antoni Ludwicki
Sekretariát: Vlastimila Mikátová
II. patro, místnost č. 208
Úřední hodiny 
pondělí
úterý  10.00 – 12.00 13.00 – 16.00
středa  10.00 – 12.00  13.00 – 16.00
čtvrtek 13.00 – 16.00
pátek
tel.: +420 221 619 262
e-mail: ubs@ff.cuni.cz
URL: ubs.ff.cuni.cz

Česká studia – čeština pro cizince, komerční program

Akademická koordinátorka: PhDr Ana Adamovičová, Ph.D.
Tajemnice: Mgr. Simona Drtinová
Tel.: +420 221 619 378 nebo +420 221 619 833
e-mail: czechstudies@ff.cuni.cz
URL: https://czechstudies.ff.cuni.cz/en/

 


Letní škola slovanských studií

Ředitelka: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Tajemnice: Mgr.Simona Drtinová
Tel.: +420 221 619 378 nebo +420 221 619 833
E-mail: lsss.praha@ff.cuni.cz 
URL: http://lsss.ff.cuni.cz/
Úvod > O katedře > Kontakt