Kontakt

Ústav bohemistických studií FF UK
Filozofická fakulta UK
Na Příkopě 29
110 00  Praha 1
Ředitelka: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.  svatava.skodova@ff.cuni.cz
Zástupce ředitelky: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.  milan.hrdlicka@ff.cuni.cz
Tajemník:  Mgr. Antoni Ludwicki  antoni.ludwicki@ff.cuni.cz
Sekretariát: Ing. Lucie Sojková  lucie.sojkova@ff.cuni.cz
II. patro, místnost č. 208
Úřední hodiny 
pondělí
úterý  10.00 – 12.00 13.00 – 16.00
středa  10.00 – 12.00  13.00 – 16.00
čtvrtek
pátek
tel.: +420 221 619 262
e-mail: ubs@ff.cuni.cz
URL: ubs.ff.cuni.cz

Česká studia – čeština pro cizince, komerční program

Akademická koordinátorka prezenčních kurzů: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Akademická koordinátorka online kurzů: Mgr. Darina Ivanovová
Tajemnice: Mgr. Olga Kishinevskaia
Tel.: +420 221 619 378
e-mail: czechstudies@ff.cuni.cz
URL: https://czechstudies.ff.cuni.cz/en/

 


Letní škola slovanských studií

Ředitelka: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Tajemnice: Bc. Ivana Petrželová
Tel.: +420 221 619 839 nebo +420 723 873 858
E-mail: lsss.praha@ff.cuni.cz 
URL: http://lsss.ff.cuni.cz/
Úvod > O katedře > Kontakt