Přípravný kurz

Přípravný on-line kurz
pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu
Bohemistika pro cizince

 

Cílem  on-line kurzu je umožnit zahraničním zájemcům o bakalářský studijní program Bohemistika pro cizince přípravu na přijímací řízení.
V jednotlivých lekcích se seznámíte s oblastmi, které vyžadujeme pro přijímací řízení, a s rozsahem učiva, které se od uchazečů očekáváme.
Ověříte si, zda vaše jazyková znalost češtiny odpovídá požadované úrovni.
Seznámíte s formátem přijímacího testu a formou ústního pohovoru, který je součástí přijímací zkoušky.
V rámci každého tématu můžete online konzultovat s vyučujícím.

Podrobnou anotaci a sylabus kurzu najdete zde.

Začátek kurzu: 8. 2. 2021
Konec kurzu: 30. 5. 2021

Termín podání přihlášky do 5. 2. 2021. Do kurzu je však možné přijmout individuální zájemce i později.

Přihlaste se prostřednictvím přihlášky (na konci této stránky), kterou po vyplnění pošlete na e-mail: vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz  .

Po obdržení e-mailu o zaevidování přihlášky můžete uhradit kurzovné a poslat potvrzení o zaplacení programu (kopie bankovního výpisu, útržek složenky, doklad o zaplacení v pokladně FF UK) na e-mail paní Mikátové a dostanete další informace.

Výše kurzovného 4 260 Kč.

Platba bankovním převodem:
Bankovní spojení:
Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1
Číslo účtu: 85631011/0100
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol:  960 198
Do poznámky uveďte své jméno a příjmení.

Platba v hotovosti:
V pokladně Filozofické fakulty, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, č. dveří 123, úřední hodiny úterý 9 – 12 hod. a čtvrtek 14 – 16 hod.

Přihlašovací údaje do kurzu vám pošleme e-mailem po zaplacení kurzovného těsně před zahájením kurzu..

PŘIHLÁŠKA

 

 

Úvod > Uchazeč > Přípravný kurz