Přípravný kurz

PŘÍPRAVNÝ ON-LINE KURZ PRO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM BOHEMISTIKA PRO CIZINCE

Momentálně pro Vás chystáme další distanční elektronický kurz, který bude otevřen na jaře 2021. 

Informace o minulém běhu:

Anotace najdete zde

Informace o přípravném kurzu najdete zde

Přihláška:  https://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/prihlaska/

 

Úvod > Uchazeč > Přípravný kurz