Představení katedry

Ústav bohemistických studií rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince. Zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického popisu a prezentace českého jazyka, literatury a kultury jinojazyčným mluvčím.

Obor čeština jako cizí jazyk se na Univerzitě Karlově pěstuje více než padesát let. Na tuto tradici navazuje vědecká a pedagogická činnost Ústavu bohemistických studií, který nabízí řadu akreditovaných studijních programů. Především bakalářský a navazující magisterský studijní program Bohemistika pro cizince a specializované kurzy pro stážisty a postgraduanty z evropských univerzit. U zahraniční bohemistické a slavistické veřejnosti si prestižní pozici získala Letní škola slovanských studií, jejíž šedesátý jubilejní běh se uskutečnil v roce 2016. Vedle toho se značnému zájmu a oblibě těší program Česká studia, v němž jsou připravováni zájemci o studium na českých vysokých školách, převážně humanitního zaměření.

Na Ústavu bohemistických studií působí profesoři, docenti a zkušení lektoři češtiny jako cizího jazyka, kteří hostovali na řadě prestižních zahraničních univerzit. Z odborného hlediska se Ústav bohemistických studií prezentoval především vydáním čtyřdílného Slovníku české frazeologie a idiomatiky a rovněž řadou specializovaných učebnic a výukových materiálů vydaných nakladatelstvím Karolinum.

 

 Z historie Ústavu bohemistických studií ZDE.

Programy zajišťované Ústavem bohemistických studií najdete ZDE.

 

Úvod > O katedře > Představení katedry