Navazující magisterské studium

obor Čeština pro cizince

 

PROBÍHÁ AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ.

V akademickém roce 2018/2019 Ústav bohemistických studií neotevře první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2018 neuskuteční.

Ústav bohemistických studií měl v rámci studijního programu Filologie 7310 dvouleté navazující magisterské studium oboru čeština pro cizince. Toto studium bylo prezenční jednooborové.

Navazující magisterské studium češtiny pro cizince je zaměřeno na pokročilé odborné i praktické zvládnutí českého jazyka a české literatury. Současně nabízí určité mezioborové přesahy, např. rozšíření znalostí obecného slavistického základu, obecné lingvistiky, literární teorie aj. Vytváří i vhodné předpoklady k tomu, aby nadaní studenti dále pokračovali v postgraduálním studiu bohemistiky na FF UK nebo na jiných vysokoškolských pracovištích s příslušnou akreditací .

Zkušební okruhy pro SZZK z českého jazyka.

Zkušební okruhy pro SZZK z literatury.

Pokyny k seznamu literatury k SZZK.

Ukázky klauzurních prací nav. mag.

Pravidla pro evidenci, odevzdávání, náležitosti a formální úpravu závěrečných prací najdete v opatření děkana č. 10/2014

Zkušební okruhy z obecné lingvistiky

 

Úvod > Studium > Druhy studia > Navazující magisterské studium