Kurzy češtiny pro zahraniční stážisty a postgraduanty

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty FF UK, kteří studují v rámci meziuniverzitních a mezivládních programů, Erasmus+, Visegrad, CEEPUS atd.

Kurzy jsou určeny pro mírně pokročilé až pokročilé studenty. (Výuka začátečníků probíhá v ÚČJTK, informace na Zahraničním oddělení, p. Jamin: renata.jamin@ff.cuni.cz nebo p. Dawidson White: imogen.davidsonwhite@ff.cuni.cz

KONCEPCE KURZŮ: zde .

PREZENTACE PROGRAMUzde.

ZAŘAZENÍ DO KURZU: Studenti jsou zařazeni do kurzů na základě on-line rozřazovacího testu na platformě Moodle. Pro přístup do testu kontaktujte sekretářku ÚBS p. Mikátovou: Vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz

LS 2021:

    • Pokud jste test absolvovali na začátku zimního semestru 2020, nemusíte test znovu skládat. Zapisujte si předměty pro skupinu, ve které jste studovali v zimním semestru, např. SKUPINA 3.
    • Pokud jste noví, musíte absolvovat test. Pro přístup do testu kontaktujte sekretářku ÚBS p. Mikátovou: mikatova@ff.cuni.cz
    • Výsledek testu a zařazení do skupiny obdržíte e-mailem.

ZAČÁTEK KURZŮ: Všechny kurzy pro zahraniční studenty začínají až týden po začátku semestru, tj. v LS 2021 v týdnu od 22. 2. 2021.

ROZVRH pro LS 2021 najdete ZDE.

Studenti z jiných fakult: Pokud jste studentem/studentkou jiné fakulty a máte zájem o naše kurzy češtiny, kontaktujte sekretariát ÚBS. Poplatek za kurzy je 240 Eur za 1 semestr.

Úvod > Studium > Druhy studia > Kurzy češtiny pro zahraniční stážisty a postgraduanty