Kurzy češtiny pro zahraniční stážisty a postgraduanty

Koncepce výuky češtiny pro zahraniční stážisty a postgraduanty

Kurz je určen pro stážisty mezivládních a meziuniverzitních výměn, studentů Erasmus, Ceepus apod., kteří studují na Filozofické fakultě češtinu nebo příbuzný obor. Studenti z jiných fakult Univerzity Karlovy platí 240 Eur za 1 semestr.

Kurz je určen pro mírně pokročilé až pokročilé studenty. Začátečníci budou mít výuku v ÚČJTK (informace p. Jamin e.mail: renata.jamin@ff.cuni.cz nebo p. Davidson White, e-mail: Imogen.DavidsonWhite@ff.cuni.cz , ostatní v ÚBS.

 

Rozřazovací test pro stážisty v kurzu čeština pro cizince v ÚBS  se bude konat ve čtvrtek 20. 2. 2020  od 9.10  do 10:45 v místnosti č. 200 v hlavní budově.

Rozřazení do skupin.

Výuka bude začínat v pondělí 24. 2. 2020 podle rozvrhu.

Úvod > Studium > Druhy studia > Kurzy češtiny pro zahraniční stážisty a postgraduanty