Uchazeč

Všechny zájemce o studium na Ústavu bohemistických studií srdečně zveme na Den otevřených dveří 11. ledna 2020!
Více informací najdete zde

Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK připravuje otevření bakalářského programu Bohemistika pro cizince.

Akreditace bakalářského programu Bohemistika pro cizince byla schválena v červnu 2018. Program bude otevřen pro akademický rok 2019/2020. Přihlašování bylo zahájeno, přijímací zkoušky se uskuteční v červnu 2019.

Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Bohemistika pro cizince

Tříleté bakalářské studium studijního oboru bohemistika pro cizince v rámci studijního programu filologie. Obor není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština. Toto studium je prezenční jednooborové.

 

Úvod > Uchazeč