Uchazeč

Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK připravuje otevření bakalářského programu Bohemistika pro cizince. Nyní probíhá závěrečná fáze schvalování akreditace tohoto programu. Pokud bude akreditace schválena včas, vyhlásí fakulta přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 – s přijímacími zkouškami koncem srpna nebo v září letošního roku a nástupem do studia v říjnu. Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu. 

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Ústav bohemistických studií otevírá v rámci studijního programu filologie.

Tříleté bakalářské studium studijního oboru čeština pro cizince. Obor čeština pro cizince není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

Dvouleté navazující magisterské studium oboru čeština pro cizince. Toto studium je prezenční jednooborové.

Úvod > Uchazeč