Aktuální harmonogram

Harmonogram bakalářských závěrečných zkoušek v letním semestru 2022/2023

SZZK září 2023: Na tento termín se nikdo nepřihlásil.

BZK září 2023

Datum, čas Jednotlivé kroky BZK Místo
8.8.2023 Nahrání DP do SIS (studenti)
29. 8. 2023 Nahrání posudků do SIS nejpozději (vedoucí, oponent)
22. 8. 2023 Odeslat seznamy literatury vybraného modulu doc. Hrdličkovi (milan.hrdlicka@ff.cuni.cz )
29.8.2023 Zadání individuálních otázek na základě zaslaného seznamu

Otázky rozesílá doc. Hrdlička. Otázku obdržíte vie e-mail.

29. 8. 2023 Zveřejnění textů okruhu 2 (literatura/historie) na webu ÚBS
5.9.2023      9:00-10:30 Klauzura (výsledky klauzury vám budou sděleny 6.9.2023) Na Příkopě, místnost č. 216
7.9.2023      9:00-9:25 Obhajoba: prezentace posterů Na Příkopě, foyer ÚBS. Prosíme, přijďte cca 8:45, abyste si mohli vylepit své postery.
7.9.2023      9:30-10:30 Individuální část obhajoby (pro každého studenta je vyhrazeno 15min) Na Příkopě, místnost č. 216
7.9.2023      10:30-13:30 Ústní část BZK (délka trvání zkoušky jednoho studenta je cca 40min) Na Příkopě, místnost č. 216

 

Podrobný rozpis BZK najdete zde

 

Úvod > Studium > Státní závěrečné zkoušky > Aktuální harmonogram