Vyučující

ČLENOVÉ ÚSTAVU BOHEMISTIKY PRO CIZINCE A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH, Sekce bohemistiky pro cizince

Jméno Email Místnost
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. ivana.bozdechova@ff.cuni.cz  HB 25
Mgr. Jana Dolenská jana.dolenska@ff.cuni.cz NP209
Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. marie.kestrankova@ff.cuni.cz NP209
PhDr. Jiri Hasil, Ph.D. jiri.hasil@ff.cuni.cz NP223
PhDr. Jan Huleja, Ph.D. jan.huleja@ff.cuni.cz NP223
Doc.PhDr. Milan Hrdlička, CSc. milan.hrdlicka@ff.cuni.cz NP223
Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. andrea.hudouskova@ff.cuni.cz NP209
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. marie.koprivova@ff.cuni.cz NP209
PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D ilona.koranova@ff.cuni.cz NP209
PhDr. Tomáš Vučka tomas.vucka@ff.cuni.cz NP223
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. svatava.skodova@ff.cuni.cz NP209
Mgr. Antoni Ludwicki antoni.ludwicki@ff.cuni.cz NP208
Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D. adrian.zasina@ff.cuni.cz NP208

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Jméno Pracoviště Místnost
MgA. Martina Frejová Krátká, Ph.D. malejwoody@seznam.cz
Mgr. Petra Kalenská, LL.M., Ph.D. P.Kalenska@seznam.cz
PhDr. Vojtěch Kessler, Ph.D. vojtech.kessler@seznam.cz
PhDr. Jiří Pešička jipesicka@hotmail.com
Mgr. Jitka Schormová jitka.schormova@ff.cuni.cz
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. vaclav.velcovsky@seznam.cz

ČLENOVÉ JINÝCH PRACOVIŠŤ FF UK

Jméno Email Místnost
PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. ana.adamovicova@ff.cuni.cz NP209
prof. PhDr. Hana Gladkova,CSc. hana.gladkova@ff.cuni.cz
BA, M.A. Nicolas Hudac, Ph.D. nick.hudac@gmail.com
Mgr. Karolina Kenderová dohnalova.karolina@seznam.cz
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. eva.leheckova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. petr.mares@ff.cuni.cz
Kateřina Machová machokaterina@seznam.cz
Mgr. Varvara Ponomareva varvara.ponomareva@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. jiri.rejzek@ff.cuni.cz
Mgr. Tamara Russkina tamara-r@seznam.cz
Mgr. Alžběta Houzar (Růžičková) ruzickovaalzbeta@seznam.cz
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. lucie.rimalova@ff.cuni.cz
Mgr. Michaela Svoboda (Šedivá) michalka.sediva@seznam.cz

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

karel.sebesta@ff.cuni.cz
PhDr. Mgr. Jitka Veroňková, Ph.D. jitka.veronkova@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.  jan.volin@ff.cuni.cz

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující