Vyučující

ČLENOVÉ ÚSTAVU BOHEMISTICKÝCH STUDIÍ

Jméno Email Místnost
PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. ana.adamovicova@ff.cuni.cz NP209
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. ivana.bozdechova@ff.cuni.cz 
Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. marie.kestrankova@ff.cuni.cz NP209
PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. zuzana.hajickova@ff.cuni.cz NP209
PhDr. Jiri Hasil, Ph.D. jiri.hasil@ff.cuni.cz NP223
Doc.PhDr. Milan Hrdlička, CSc. milan.hrdlicka@ff.cuni.cz NP223
Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. andrea.hudouskova@ff.cuni.cz NP209
PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D ilona.koranova@ff.cuni.cz NP209
PhDr. Tomáš Vučka tomas.vucka@ff.cuni. NP223
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. svatava.skodova@ff.cuni.cz NP208
Mgr. Antoni Ludwicki antoni.ludwicki@ff.cuni.cz NP208

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Jméno Email Místnost
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. frantisek.cermak@ff.cuni.cz
MgA Martina Frejová Krátká, Ph. D. malejwoody@seznam.cz
Mgr. Jakub Hankiewicz hanki@imh.cz
BA, M.A. Nicolas Hudac, Ph.D. nick.hudac@gmail.com
PhDr. Jiří Pešička jipesicka@hotmail.com
Mgr. Varvara Ponomareva varvara.lis@seznam.cz
Mgr. Tamara Russkina tamara-r@seznam.cz
Mgr. Alžběta Růžičková ruzickovaalzbeta@seznam.cz
Mgr. Jitka Schormová jitka.schormova@ujop.cuni.cz
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. vaclav.velcovsky@seznam.cz
Mgr. Pavlína Vondráčková pavlina.vondrackova@seznam.cz

ČLENOVÉ JINÝCH PRACOVIŠŤ FF UK

Jméno Pracoviště Místnost
Mgr. Martina Černá martina.cerna@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Hana Gladkova,CSc. hana.gladkova@ff.cuni.cz
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. eva.leheckova@ff.cuni.cz
doc.PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. jiri.rejzek@ff.cuni.cz
PhDr. Mgr. Jitka Veroňková, Ph.D. jitka.veronkova@ff.cuni.cz
Úvod > O katedře > Vyučující