Vyučující

ČLENOVÉ ÚSTAVU BOHEMISTICKÝCH STUDIÍ

Jméno Email Místnost
PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. ana.adamovicova@ff.cuni.cz 209
Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. marie.kestrankova@ff.cuni.cz 209
Mgr. Jana Dolenská jana.dolenska@ff.cuni.cz 209
PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. zuzana.hajickova@ff.cuni.cz 209
PhDr. Jiri Hasil, Ph.D. jiri.hasil@ff.cuni.cz 223
Doc.PhDr. Milan Hrdlička, CSc. milan.hrdlicka@ff.cuni.cz 223
Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. andrea.hudouskova@ff.cuni.cz 209
PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D ilona.koranova@ff.cuni.cz 209
PhDr. Tomáš Vučka tomas.vucka@ff.cuni. 223
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. svatava.skodova@ff.cuni.cz 208
Mgr. Antoni Ludwicki antoni.ludwicki@ff.cuni.cz 208
 PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.  vaclav.velcovsky@seznam.cz  externí

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Jméno Email Místnost
PhDr. Jana Bischofová janabisc@seznam.cz
PhDr. Helena Confortiová, CSc. hel.conf@seznam.cz
Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. m-cechova@seznam.cz
Mgr. Markéta Bruna Gebhartová marketa.gebhartova@gmail.com
Mgr. Darina Ivanovová darinaiv@centrum.cz
 PhDr. Jitka Kramářová  jitka.kramarova@seznam.cz
PhDr. Jiří Pešička jipesicka@hotmail.com
PhDr. Štefan Pilát, Ph.D. pilat@slu.cas.cz
PhDr. Jakub Říha, Ph.D. jakub.riha.gm@gmail.com
Mgr. Eliška Zaepernicková      eliska.zaepernickova@mensa.cz

ČLENOVÉ JINÝCH PRACOVIŠŤ FF UK

Jméno Pracoviště Místnost
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. uclk.ff.cuni.cz
doc.Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. ucnk.ff.cuni.cz
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. ucnk.ff.cuni.cz
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D. ucnk.ff.cuni.cz
prof. PhDr. Hana Gladkova,CSc. kjbs.ff.cuni.cz
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. jc.ff.cuni.cz
doc.Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. uclk.ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. uclk.ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc. uclk.ff.cuni.cz
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová,Ph.D. ucnk.ff.cuni.cz
prof. PhDr. Alena Macurová,CSc. ujkn.ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. ucjtk.ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. ulug.ff.cuni.cz
prof.PhDr. Zdena Palková, CSc. fonetika.ff.cuni.cz
doc.PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. ucjtk.ff.cuni.cz
PhDr. Olga Richterová ucnk.ff.cuni.cz
Doc.PhDr. Zdeněk Starý, CSc. ulug.ff.cuni.cz
Mgr. David Studenovský
prof.PhDr. Karel Šebesta, CSc. ucjtk.ff.cuni.cz
PhDr. Michael Špirit,Ph.D. uclk.ff.cuni.cz
PhDr. Václav Vaněk, CSc. uclk.ff.cuni.cz
PhDr. Mgr. Jitka Veroňková, Ph.D. fonetika.ff.cuni.cz
doc.PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. uclk.ff.cuni.cz
Mgr. Magdalena Zíková ulug.ff.cuni.cz
Úvod > O katedře > Vyučující