Vyučující

ČLENOVÉ ÚSTAVU BOHEMISTICKÝCH STUDIÍ

Jméno Email Místnost
PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. ana.adamovicova@ff.cuni.cz
Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. marie.kestrankova@ff.cuni.cz
Mgr. Jana Dolenská jana.dolenska@ff.cuni.cz
PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. zuzana.hajickova@ff.cuni.cz
PhDr. Jiri Hasil, Ph.D. jiri.hasil@ff.cuni.cz
Doc.PhDr. Milan Hrdlička, CSc. milan.hrdlicka@ff.cuni.cz
Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. andrea.hudouskova@ff.cuni.cz
PaedDr. Ilona Starý Kořánová ilona.koranova@ff.cuni.cz
PhDr. Tomáš Vučka tomas.vucka@ff.cuni.cz
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. svatava.skodova@ff.cuni.cz
 PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.  vaclav.velcovsky@seznam.cz  externí

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Jméno Email Místnost
PhDr. Jana Bischofová janabisc@seznam.cz
PhDr. Helena Confortiová, CSc. hel.conf@seznam.cz
Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. m-cechova@seznam.cz
Mgr. Markéta Bruna Gebhartová marketa.gebhartova@gmail.com
Mgr. Darina Ivanovová darinaiv@centrum.cz
 PhDr. Jitka Kramářová  jitka.kramarova@seznam.cz
PhDr. Jiří Pešička jipesicka@hotmail.com
PhDr. Štefan Pilát, Ph.D. pilat@slu.cas.cz
PhDr. Jakub Říha, Ph.D. jakub.riha.gm@gmail.com
Mgr. Eliška Zaepernicková      eliska.zaepernickova@mensa.cz

ČLENOVÉ JINÝCH PRACOVIŠŤ FF UK

Jméno Pracoviště Místnost
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. uclk.ff.cuni.cz
doc.Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. ucnk.ff.cuni.cz
prof. PhDr. František Čermák, DrSc. ucnk.ff.cuni.cz
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D. ucnk.ff.cuni.cz
prof. PhDr. Hana Gladkova,CSc. kjbs.ff.cuni.cz
PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. jc.ff.cuni.cz
doc.Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. uclk.ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. uclk.ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc. uclk.ff.cuni.cz
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová,Ph.D. ucnk.ff.cuni.cz
prof. PhDr. Alena Macurová,CSc. ujkn.ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. ucjtk.ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. ulug.ff.cuni.cz
prof.PhDr. Zdena Palková, CSc. fonetika.ff.cuni.cz
doc.PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. ucjtk.ff.cuni.cz
PhDr. Olga Richterová ucnk.ff.cuni.cz
Doc.PhDr. Zdeněk Starý, CSc. ulug.ff.cuni.cz
Mgr. David Studenovský
prof.PhDr. Karel Šebesta, CSc. ucjtk.ff.cuni.cz
PhDr. Michael Špirit,Ph.D. uclk.ff.cuni.cz
PhDr. Václav Vaněk, CSc. uclk.ff.cuni.cz
PhDr. Mgr. Jitka Veroňková, Ph.D. fonetika.ff.cuni.cz
doc.PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. uclk.ff.cuni.cz
Mgr. Magdalena Zíková ulug.ff.cuni.cz
Úvod > O katedře > Vyučující