Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2014: Ph.D., Specializace v pedagogice, Teorie vzdělávání v bohemistice, PF ZČU v Plzni
 • 2003: Mgr., český jazyk a literatura – německý jazyk, PF ZČU v Plzni

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2011–dosud: učitelka, Ústav bohemistických studií Univerzity Karlovy v Praze
 • 2008–2010: učitelka, Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze
 • od 2007: testovací expert, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • červen 2010: Centre d’Etudes Tchèques Université Libre de Bruxelles, stáž, lektorská  činnost
 • 2004–2008: učitelka, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

Granty

 •  leden–prosinec 2015: vnitřní grant FF UK – FF_15_TOI_054: Inovace předmětu Ústní a písemné vyjadřování (spoluřešitel od ledna 2015)
 • 2009: projekt CZ.04.3.07/3.2.0.1.3/3382 – Divadlo v hodinách češtiny pro cizince aneb využití divadelních prvků v hodinách češtiny pro cizince, pracovní sešit, jazyková škola Skřivánek

 

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • testovací expert (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, Výzkumné a testovací centrum Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze, vývoj zkoušky z českého jazyka pro získání trvalého pobytu v ČR v letech 2007–2011, testování češtiny pro neslyšící
 • tvorba učebních materiálů češtiny pro cizince (např. učebnice Čeština pro cizince – úroveň B1)
 • členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • členka organizačního týmu konference Čeština je cizí jazyk 2010, Úroveň A1 podle SERRJ (konference pořádána Katedrou českého jazyka a literatury PF ZČU v Plzni).
 • metodické semináře pro učitele češtiny jako cizího jazyka, (např. jazyková škola Skřivánek, DESCARTES, mezinárodní konference Divadlo jazyků aj.)
 • metodické semináře k tvorbě testů pro učitele českého jazyka pro neslyšící
 • 2008–2010: vznik a vývoj zkoušky z českého jazyka pro získání trvalého pobytu v České republice, projekt k plnění usnesení vlády č. 538, kterým vláda schválila dne 14. května 2008 Systém výuky českého jazyka a zkoušek pros cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu, MŠMT ČR, testovaná úroveň: A1 podle SERR, testovací expert

 

Publikace
Úvod > O katedře > Vyučující > Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.