Odkazy

Poradenské centrum

V případě, že máte jako studující FF UK zájem o poradenské služby, obraťte se prosím na poradny Centra Carolina v UK Pointu (informace: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html, e-mail: poradny@cuni.cz). Do své objednávky v rezervační aplikaci nebo e-mailu prosím uveďte, že jste studující z FF UK. 

Po získání ucelenější představy o možnostech podpory studentek a studentů FF UK v obtížných životních situacích můžete sledovat webové stránky https://www.ff.cuni.cz/studium/studentske-aktivity/podpora-studentu-obtiznych-situacich/ 

 

Studijní informační systém FF UK

Elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému je povinný pro všechny studující studenty přijaté od akademického roku 2003/2004 a později ke studiu bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu.

 

Vysokoškolské kvalifikační práce

 Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání práce, správa a zpřístupňování elektronických verzí vysokoškolských kvalifikačních prací.

 

Studijní předpisy a řády FF UK

Souhrnné informace o studijních předpisech bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia studijního oddělení Filozofické fakulty UK v Praze.

 

Studijní plány FF UK

Seznam studijních plánů akreditovaných/reakreditovaných studijních oborů FF UK.

 

Moodle

Moodle je softwarový balík určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Moodle je vyvíjen jako nástroj umožňující realizovat výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky. Moodleumožňuje či podporuje snadnou publikaci studijních materiálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online testů a řadu dalších činností sloužících pro podporu výuky.

Moodle Univerzity Karlovy v Praze: http://dl.cuni.cz/

Úvod > Studium > Odkazy