Doporučená literatura

Bakalářský studijní program

Ústav bohemistických studií doporučuje uchazečům o přijetí do bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince, se seznámili alespoň s jednou doporučenou gramatikou českého jazyka a alespoň s jednou středoškolskou učebnicí české literatury a s učebnicemi české historie, geografie a s publikací seznamující s českými reáliemi.

Seznam doporučené literatury BC

Magisterský studijní program

K přijímací zkoušce je požadována četba české literatury v rozsahu minimálně 20 knižních titulů. Ústav bohemistických studií předpokládá, že uchazeči o přijetí do navazujícího studijního programu Bohemistika pro cizince, jsou obeznámeni minimálně s jednou doporučenou gramatikou českého jazyka a učebnicí české literatury a s učebnicemi české historie, geografie a s publikací seznamující s českými reáliemi.

Seznam doporučené literatury MGR

Úvod > Uchazeč > Doporučená literatura