Doporučená literatura

Ačkoliv v rámci přijímací písemné přijímací zkoušky přímo netestujeme rozsah znalostí, přesto všem uchazečům o studium doporučujeme, aby se postupně studovali zvolené tituly z oblasti jazykovědné, literární i historické. Předběžné znalosti výrazně usnadní počátky studia všem, kteří úspěšně projdou přijímací zkouškou.

Výběr z materiálů, které jsou dostupné online najde zde.

Bakalářský studijní program

Ústav bohemistických studií doporučuje uchazečům o přijetí do bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince, aby se seznámili alespoň s jednou doporučenou gramatikou českého jazyka a alespoň s jednou středoškolskou učebnicí české literatury a s učebnicemi české historie, geografie a s publikací seznamující s českými reáliemi.

V ústním kole přijímací zkoušky uchazeči předkládají seznam literatury: Požaduje se cca 5 knižních titulů tzv. krásné literatury) – seznam literatury se odevzdává online před ústní částí zkoušky, u jednotlivých titulů uchazeč uvádí, v jakém jazyce titul přečetl. Výběr titulů ponecháváme zcela na uchazečích. V seznamu můžete uvést i další publikace, ze kterých jste se na přijímací zkoušku připravovali.

Seznam doporučené literatury BC

Magisterský studijní program

Ústav bohemistických studií předpokládá, že uchazeči o přijetí do navazujícího studijního programu Bohemistika pro cizince jsou obeznámeni minimálně s jednou doporučenou gramatikou českého jazyka a učebnicí české literatury a s učebnicemi české historie, geografie a s publikací seznamující s českými reáliemi.

V ústním kole přijímací zkoušky uchazeči předkládají seznam literatury: Požaduje se min 20 knižních titulů tzv. krásné literatury) – seznam literatury se odevzdává online před ústní částí zkoušky. Předpokládáme, že uchazeč předloží alespoň 20 titulů přečtených v češtiny, nad tento rámec je možné uvést i další tituly české literatury, které byly přečteny v jiných jazycích, u těchto jednotlivých titulů uchazeč uvádí, v jakém jazyce titul přečetl. Výběr titulů ponecháváme zcela na uchazečích. V seznamu můžete uvést i další publikace, ze kterých jste se na přijímací zkoušku připravovali.

Seznam doporučené literatury MGR

Úvod > Uchazeč > Doporučená literatura