Kurzy pro stážisty a postgraduanty

Kurz je určen pro stážisty mezivládních a meziuniverzitních výměn, kteří studují na Filozofické fakultě češtinu nebo příbuzný obor, seznam zde. Studenti z nepříbuzných oborů na FF platí poplatek 180 Eur za 1 semestr, studenti z jiných fakult Univerzity Karlovy platí 240 Eur za 1 semestr.

Rozřazovací test se bude konat ve čtvrtek 5. 10. 2017 v 16:00 hod. v místnosti č. 131 v hlavní budově.

Výuka podle rozvrhu hodin bude zahájena v pondělí 9. 10. 2017 podle rozvrhu. Výuka dr. Adamovičové začne od 17.10., výuka bude potom nahrazena.

Studenti se musí zapsat do elektronického systému.

Seznam rozřazení studentů v zimním semestru ak. roku 2017/18 zde: Sešitstážisté web1

Výuka začátečníků je prováděna v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace (informace u p. Vobořilové, č.128):

 

 

Studentům doporučujeme navštěvovat a zapsat si předmět:

Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu AMLV00062

Čtvrtek 10:50 – 12:20

Místo výuky: S131 (nám. J. Palacha 2, suterén)

Vyučující: Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina

Seminář je primárně určen studentům bohemistiky pro cizince a cizincům studujícím na Univerzitě Karlově, kteří by se chtěli seznámit s možností využití jazykových korpusů v akvizici českého jazyka jako cizího. Studenti by již měli znát základy práce s korpusem (doporučuje se absolvování kursu Český jazyk a korpus nebo souběžnou účast s tímto kursem, popř. online kurz http://wiki.korpus.cz/doku.php/kurz:uvod).

Cílem semináře je obohatit slovní zásobu studentů, zlepšit jejich znalost gramatiky a především naučit je řešit úkoly pomocí korpusu. V průběhu semestru se budeme zabývat valencí sloves a nejčastějšími kolokacemi substantiv s jinými slovními druhy, pracovat s rozhraním KonText a manažerem AntConc, pomocí kterého si během semestru vytvoříme společný korpus, na jehož základě budeme analyzovat lexikální bohatost textů studentů.

Počet studentů v semináři je z kapacitních důvodů omezen na 10.

Úvod > Studium > Druhy studia > Kurzy pro stážisty a postgraduanty