Filozofická Fakulta

VIII. mezinárodní sympozium

Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádají v době od 16. do 20. srpna 2016 již VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí.

Bližší informace viz:

Aktuální informace

V akademickém roce 2016/2017 nebude otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2016 neuskuteční.  Předpokládáme, že bakalářské studium oboru Čeština pro cizince bude po schválení akreditace opět otevřeno v akademickém roce 2017/18.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz  .

______________________________________________________________________________

Aktuálně:

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. bude v době od 25. do 30. dubna 2016 služebně v Lipsku. Proto se jeho výuka a konzultace v této době konat nebudou. Výuka v Českých studiích bude nahrazena.

Zemřel prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.

Náhrada výuky kurzu ACCE00057  - 4 Ústní a písemné vyjadřování PhDr. Z. Hajíčkové za 2. 3. 2016 proběhne ve středu 18. 5. 2016 od 10:50 do 12:20 v C134.
________________________________________________________________________________

Ve dnech 3., 4. a  11. 5. 2016 odpadá výuka PhDr. Z. Hajíčkové z důvodu účasti na konferenci a zahraniční služební cesty.

Náhrada výuky:
Česká literatura a kultura do r. 1939 – zadán domácí úkol; termíny zkoušek jsou v SiS (19.5., 26.5., 23.6.)

4 Ústní a písemné vyjadřování II -  17. a 18. 5., vždy od 10:50 do 13:15, v Celetné 134; 

Nácvik/Kurz normy, grafiky a pravopisu – 17. a 18. 5. vždy od 9:10 do 10:40 v Celetné 134; test 19. 5. od 9:00 do 10:00 v č. 417 na hl. budově (nám. J. Palacha 2, 4. patro)

______________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádají v době od 16. do 20. srpna 2016 již VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí. Bližší informace viz zvací dopis domácí, zvací dopis cizinci a přihláška. Informace o ubytování.
________________________________________________________________________________

Ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2016 se uskuteční již 36. studentský workshop Žďárek. Jde o akci určenou lingvisticky orientovaným studentům (včetně doktorandů).

Podrobnější informace o akci a přihlašovací formulář jsou dostupné z následujícího odkazu. Přihlašovat se lze do 18. 4.2016

http://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/studentsky-workshop-zdarek/ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pozvánka na 1. ročník  Studentské konference zahraničních studentů češtiny, kterou organizuje Studijní středisko Praha - Albertov Ústavu jazykové odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze
_____________________________________________________________________


V letním semestru 2015/2016 budou zkušebně otevřeny dva blended-learningové kurzy:

WRILAB - odborné psaní A (dr. A. Adamovičová) - pátek 17:30-19:00, místnost 304 - pro navazující magistry a stážisty jazykové úrovně B2/C1 (kódy ACC500093, resp. ACCE00096),

WRILAB - odborné psaní B (dr. Z. Hajíčková) - středa 14:10-15:40, místnost 418 - pro bakaláře a stážisty jazykové úrovně B1/B2 (kódy ACC100088, resp. ACCE00095).

Kurzy budou probíhat online prostřednictvím internetu a chatu; v uvedených časech a místnostech se studenti setkají s vyučujícími pouze 3x za semestr (na začátku kurzu, uprostřed a na konci kurzu).

Výuka bude zahájena až 2. týden letního semestru kvůli stážistům, tedy:

WRILAB - odborné psaní Azačne v pátek 26. 2. 2016 v 17:30 v č. 304,

WRILAB - odborné psaní B začne ve středu 24. 2. 2016 ve 14:10 v č.418. Na tomto setkání budou domluveny všechny organizační náležitosti toho kterého kurzu.

Vaši účast na kurzech i zpětnou vazbu velmi uvítáme,pomůžete nám tak tyto kurzy upravit do finální podoby pro další semestry. A. Adamovičová a Z. Hajíčková

____________________________________________________________________________

Ukázky klauzurních prací jsou dostupné v příslušném druhu studia:
http://ubs.ff.cuni.cz/node/20  . 

_________________________________________________________________

Publikace a učebnice pracovníků Ústavu bohemistických studií: http://ubs.ff.cuni.cz/node/519 .

Ústav se podílel na publikacích dvou češtiny pro cizince, které disponují doložkou MŠMT:
Čeština pro cizince úroveň B1 – učebnice;Kolektiv autorů: Kestřánková M., Šnaidaufová G., Kopicová K., Computer Press,Brno 2010,ISBN 978-80-251-3007-0
Čeština pro cizince úroveň B1 – cvičebnice; Kolektiv autorů: Kestřánková M., Šnaidaufová G.,Kopicová K.,Computer Press, Brno 2010,ISBN 978-80-251-3345-3.
_____________________________________________________________________

Členové ÚBS se podílejí na mezinárodním projektu WRILAB2
(= On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2) - https://www.wrilab2.eu/.
Více informací o projektu najdete také zde.
V souvislosti s projektem jsou zkušebně otevřeny dva blended-learningové kurzy v LS 2015/2016 - WRILAB - odborné psaní A a WRILAB - odborné psaní B (viz rozvrh).
___________________________________________________________________________

Studenti –  bakaláři,kteří v ZS chodí pravidelně konzultovat své bakalářské práce, si mohou jako povinně volitelný kurz do konce elektronického zápisu zapsat do SiSu předmět ACC100067 - Diplomový seminář (3 kredity za ZS, možnost dalších 3 kreditů zaLS). Vedoucí práce na konci semestru potvrdí garantovi předmětu, dr. J.Hasilovi, Vaši průběžnou práci a dr. Hasil Vám kredity zapíše.
Studenti – nav. magistři si mohou též za obdobných podmínek zapsat jako povinně volitelný kurz předmět ACC500042 - Diplomový seminář, garantovaný doc. M. Hrdličkou.

______________________________________________________________________________
HARMONOGRAM akademického roku 2015/16: zde.
______________________________________________________________________
Studenti bakalářského a nav. magisterského studia: sledujte stránky jiných ústavů, jejichž vyučující zajišťují pro vás výuku, kvůli event. nekonání: http://cl.ff.cuni.cz/cs/uvodni-stranka a http://ucjtk.ff.cuni.cz/ .
_____________________________________________________________________________
Termíny pro odevzdání přihlášek (elektronicky)k SZZK v ak. roce 2015/2016:

BZK -   bakalářská:      v   únoru                 -  do 18. 12. 2015                       
                                     v   červnu                -  do 9. 5. 2016 
                                     v   září                     -  do 14. 7. 2016

SZZK - magisterská    v lednu/únoru         - do 11. 12. 2015
                                    v červnu                   - do 9. 5. 2016
                                    v září                        - do 14. 7. 2016
___________________________________________________________________

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací:

SZZK                             leden/únor            - do 4. 1. 2016
                                     červen                    - do 17. 5. 
                                     září                         - do 14. 8.
Vedení ÚBS upozorňuje všechny posluchače, že po uvedených datech už nebudou práce akceptovány a obhajoba bude možná až v dalším termínu.
_____________________________________________________________________

Termíny odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací.

Podle Opatřední děkana je třeba bakalářské a diplomové práce studentů zadat (v elektronické i papírové podobě) nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové práce.

SZZK leden/únor             - do 15.12.
         červen                     - do 15. 4. 
         září                          - do   3. 6.
_____________________________________________________________________
Termín:  - pro podání žádosti o uznání předmětů - do 31. 8. 2016
- pro splnění studijních povinností a podání žádosti o zápis do dalšího ročníku - do 21.9. 2016
___________________________________________________________________
 
Zápis atestací do SIS

Bakalářské a navazující magisterské studium – PhDr. Tomáš Vučka
Stážisté a postgraduanti –  PhDr. Tomáš Vučka
výhradně v době konzultací – dle aktuálního rozpisu.
K zápisu atestací si připravte kódy předmětů.

Zápis bude proveden pouze na základě předložení indexu v období výuky a zkouškového období (září – červen). V době nemoci, dovolené, pracovní cesty, výuky v zahraničí delší než 1 týden bude PhDr. Vučka zastoupen PhDr. Z. Hajíčkovou.
 
V ojedinělých případech je možné zápis atestací vyřídit e-mailem na základě zaslané oskenované dotyčné stránky indexu; počítejte s lhůtou na vyřízení přibližně 1 týden. V době dovolené (červenec-srpen) nebude brán na vaše žádosti zřetel.

Lokální správce: PaedDr. Ilona Kořánová
_________________________________________________________________________
 

ODEŠLA ALENA TRNKOVÁ - OZNÁMENÍ .

ODEŠEL prof. Lutterer .
________________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění 
V průběhu roku 2014 obdržel Ústav bohemistických studií FF UK za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě významná mezinárodní ocenění. Více na: http://ubs.ff.cuni.cz/node/15

_________________________________________________________________________
LETNÍ ŠKOLA
Webové stránky:  http://ubs.ff.cuni.cz/lsss nebo lsss.ff.cuni.cz.
____________________________________________________________________________  
 

Představení katedry

Ústav bohemistických studií rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince. Zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického popisu a prezentace českého jazyka, literatury a kultury jinojazyčným mluvčím. Jedním z výstupů odborných aktivit ÚBS představuje i spolupráce s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace na vydávání časopisu Studie z aplikované lingvistiky, odkaz zde: SALI.

czech for foreigners

Hodnocení výuky