Filozofická Fakulta

VIII. mezinárodní sympozium

Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádají v době od 16. do 20. srpna 2016 již VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí.

Bližší informace viz:

Aktuální informace

V akademickém roce 2016/2017 nebude otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2016 neuskuteční.  Předpokládáme, že bakalářské studium oboru Čeština pro cizince bude po schválení akreditace opět otevřeno v akademickém roce 2017/18.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz  .
______________________________________________________________________________

Termíny SZZK  a obhajob v září 2016:

5. 9. 2016 klauzury : bakaláři                9.00
                                  navazující magistři 9.30

7. 9. 2016  Obhajoby     bakaláři      9.00

8. 9. 2016  SZZK           bakaláři      9.00

9. 9. 2016  SZZK a obhajoby     navazující magistři  9.00
______________________________________________________________________________

   

Aktuální nabídka do 30.7.2016

1 místa na praktickou stáž Erasmus v České škole v Madridu (http://ceskaskolamadrid.es/cs/home/) .  Zájemce o stáž může přímo kontaktovat na emailu: ceskaskolamadrid@hotmail.com.

 Co se týká stáže, tak bude spadat pod praktickou stáž Erasmus, která  je placena formou stipendia – to je vyšší než u Erasmus studia.  Minimální délka pobytu je 60 dní.  Tyto dny se započítávají do tzv. „ 365 Erasmus dní“ – tyto dny se sčítají -  student nesmí přesáhnout 365 dní pobytu na studijním pobytu Erasmus a na Erasmus praktické  stáži během jednoho studijního cyklu – magistra nebo bakaláře.

 Jediným háčkem je uzávěrka online aplikace Erasmus( https://is.cuni.cz/webapps/) , kam se student - stážista také musí nahlásit, je to již 30.7. 2016.

______________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií a Letní škola slovanských studií pořádají v době od 16. do 20. srpna 2016 již VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí. Bližší informace viz zvací dopis domácí, zvací dopis cizinci a přihláška. Informace o ubytování.
________________________________________________________________________________

Mezinárodní konference zahraničních studentů českého jazyka

1. ročník  Studentské konference zahraničních studentů češtiny

Studentská konference - soutěž studentských prací

Tři studenti Ústavu bohemistických studií se ve dnech 21. – 22. 4. zúčastnili Studentské konference - mezinárodní soutěže Prezentace studentských tematických a odborných prací, kterou organizuje Studijní středisko Praha – Albertov, ÚJOP UK v Praze ve spolupráci s Evropskou komisí a Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze.

Olga Vlasova z Ruska, studentka programu Česká studia (4. skupina), získala 1. cenu v kategorii Prezentace studentských prací – odborná sekce s prací Kariérní strategie mladých lidí, aneb kam se dívá ruská a česká mládež. Sylvia Georgieva z Bulharska, studentka 2. ročníku oboru čeština pro cizince v navazujícím magisterském studiu, získala 2 cenu v kategorii Prezentace – evropská sekce s prací Malíř Jan Václav Mrkvička – umělec dvou národů. Guillermo Orta z Mexika, student programu Česká studia (4. skupina) vystoupil v odborné sekci s prací Vztahy mezi Mexikem a Českou republiku.

Všem našim studentům blahopřejeme!    
_____________________________________________________________________

Možnost pro studenty zapojit se do organizace IWAS U23 World Games Prague 2016 - Světových her handicapované mládežewww.prague2016.com a www.facebook.com/prague2016, které se budou konat v Praze 29. 6. - 3. 7. 2016.
________________________________________________________________________________

Možnost pro studenty zapojit se do

6th INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG THEATRE CRITICS

29 September – 1 October, 2016, VILNIUS, LITHUANIA. Informace zde.

_______________________________________________________________________________

V letním semestru 2015/2016 budou zkušebně otevřeny dva blended-learningové kurzy:

WRILAB - odborné psaní A (dr. A. Adamovičová) - pátek 17:30-19:00, místnost 304 - pro navazující magistry a stážisty jazykové úrovně B2/C1 (kódy ACC500093, resp. ACCE00096),

WRILAB - odborné psaní B (dr. Z. Hajíčková) - středa 14:10-15:40, místnost 418 - pro bakaláře a stážisty jazykové úrovně B1/B2 (kódy ACC100088, resp. ACCE00095).

Kurzy budou probíhat online prostřednictvím internetu a chatu; v uvedených časech a místnostech se studenti setkají s vyučujícími pouze 3x za semestr (na začátku kurzu, uprostřed a na konci kurzu).

Výuka bude zahájena až 2. týden letního semestru kvůli stážistům, tedy:

WRILAB - odborné psaní Azačne v pátek 26. 2. 2016 v 17:30 v č. 304,

WRILAB - odborné psaní B začne ve středu 24. 2. 2016 ve 14:10 v č.418. Na tomto setkání budou domluveny všechny organizační náležitosti toho kterého kurzu.

Vaši účast na kurzech i zpětnou vazbu velmi uvítáme,pomůžete nám tak tyto kurzy upravit do finální podoby pro další semestry. A. Adamovičová a Z. Hajíčková

____________________________________________________________________________

Ukázky klauzurních prací jsou dostupné v příslušném druhu studia:
http://ubs.ff.cuni.cz/node/20  . 

_________________________________________________________________

Publikace a učebnice pracovníků Ústavu bohemistických studií: http://ubs.ff.cuni.cz/node/519 .

Ústav se podílel na publikacích dvou češtiny pro cizince, které disponují doložkou MŠMT:
Čeština pro cizince úroveň B1 – učebnice;Kolektiv autorů: Kestřánková M., Šnaidaufová G., Kopicová K., Computer Press,Brno 2010,ISBN 978-80-251-3007-0
Čeština pro cizince úroveň B1 – cvičebnice; Kolektiv autorů: Kestřánková M., Šnaidaufová G.,Kopicová K.,Computer Press, Brno 2010,ISBN 978-80-251-3345-3.
_____________________________________________________________________

Členové ÚBS se podílejí na mezinárodním projektu WRILAB2
(= On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2) - https://www.wrilab2.eu/.
Více informací o projektu najdete také zde.
V souvislosti s projektem jsou zkušebně otevřeny dva blended-learningové kurzy v LS 2015/2016 - WRILAB - odborné psaní A a WRILAB - odborné psaní B (viz rozvrh).
___________________________________________________________________________

Studenti –  bakaláři,kteří v ZS chodí pravidelně konzultovat své bakalářské práce, si mohou jako povinně volitelný kurz do konce elektronického zápisu zapsat do SiSu předmět ACC100067 - Diplomový seminář (3 kredity za ZS, možnost dalších 3 kreditů zaLS). Vedoucí práce na konci semestru potvrdí garantovi předmětu, dr. J.Hasilovi, Vaši průběžnou práci a dr. Hasil Vám kredity zapíše.
Studenti – nav. magistři si mohou též za obdobných podmínek zapsat jako povinně volitelný kurz předmět ACC500042 - Diplomový seminář, garantovaný doc. M. Hrdličkou.

______________________________________________________________________________
HARMONOGRAM akademického roku 2015/16: zde.
______________________________________________________________________
Studenti bakalářského a nav. magisterského studia: sledujte stránky jiných ústavů, jejichž vyučující zajišťují pro vás výuku, kvůli event. nekonání: http://cl.ff.cuni.cz/cs/uvodni-stranka a http://ucjtk.ff.cuni.cz/ .
_____________________________________________________________________________
Termíny pro odevzdání přihlášek (elektronicky)k SZZK v ak. roce 2015/2016:

BZK -   bakalářská:      v   únoru                 -  do 18. 12. 2015                       
                                     v   červnu                -  do 9. 5. 2016 
                                     v   září                     -  do 14. 7. 2016

SZZK - magisterská    v lednu/únoru         - do 11. 12. 2015
                                    v červnu                   - do 9. 5. 2016
                                    v září                        - do 14. 7. 2016
___________________________________________________________________

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací:

SZZK                             leden/únor            - do 4. 1. 2016
                                     červen                    - do 17. 5. 
                                     září                         - do 14. 8.
Vedení ÚBS upozorňuje všechny posluchače, že po uvedených datech už nebudou práce akceptovány a obhajoba bude možná až v dalším termínu.
_____________________________________________________________________

Termíny odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací.

Podle Opatřední děkana je třeba bakalářské a diplomové práce studentů zadat (v elektronické i papírové podobě) nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové práce.

SZZK leden/únor             - do 15.12.
         červen                     - do 15. 4. 
         září                          - do   3. 6.
_____________________________________________________________________
Termín:  - pro podání žádosti o uznání předmětů - do 31. 8. 2016
- pro splnění studijních povinností a podání žádosti o zápis do dalšího ročníku - do 21.9. 2016
___________________________________________________________________
 
Zápis atestací do SIS

Bakalářské a navazující magisterské studium – PhDr. Tomáš Vučka
Stážisté a postgraduanti –  PhDr. Tomáš Vučka
výhradně v době konzultací – dle aktuálního rozpisu.
K zápisu atestací si připravte kódy předmětů.

Zápis bude proveden pouze na základě předložení indexu v období výuky a zkouškového období (září – červen). V době nemoci, dovolené, pracovní cesty, výuky v zahraničí delší než 1 týden bude PhDr. Vučka zastoupen PhDr. Z. Hajíčkovou.
 
V ojedinělých případech je možné zápis atestací vyřídit e-mailem na základě zaslané oskenované dotyčné stránky indexu; počítejte s lhůtou na vyřízení přibližně 1 týden. V době dovolené (červenec-srpen) nebude brán na vaše žádosti zřetel.

Lokální správce: PaedDr. Ilona Kořánová
_________________________________________________________________________
 

ODEŠLA ALENA TRNKOVÁ - OZNÁMENÍ .

ODEŠEL prof. Lutterer .
________________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění 
V průběhu roku 2014 obdržel Ústav bohemistických studií FF UK za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě významná mezinárodní ocenění. Více na: http://ubs.ff.cuni.cz/node/15

_________________________________________________________________________
LETNÍ ŠKOLA
Webové stránky:  http://ubs.ff.cuni.cz/lsss nebo lsss.ff.cuni.cz.
____________________________________________________________________________  
 

Představení katedry

Ústav bohemistických studií rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince. Zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického popisu a prezentace českého jazyka, literatury a kultury jinojazyčným mluvčím. Jedním z výstupů odborných aktivit ÚBS představuje i spolupráce s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace na vydávání časopisu Studie z aplikované lingvistiky, odkaz zde: SALI.

czech for foreigners

Hodnocení výuky