Sborník k  divadelnímu představení Tři podoby B. Němcové

Nouzový stav vyhlášený kvůli covid-19 zamíchal životy nás všech. Omezení kontaktů na minimum a v jeho důsledku i distanční výuka si vyžádaly zcela nové přístupy k výuce a nejen k ní. Studenti a vyučující Divadelního semináře se vyslovují k tomu, jaká byla jejich cesta od scénáře k jeho realizaci v podobě on-line představení https://youtu.be/EY8PNSIVqyc  . Co prožívali a co si z něj odnesli. Sborník 3 podoby FIN

https://ubs.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/92/2020/06/Sborník-3-podoby-FIN-2.pdf

Úvod > Nástěnka > Sborník k  divadelnímu představení Tři podoby B. Němcové