Studentská vědecká konference Škola, jazyk a literatura 2021

Katedra bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem pořádá již tradiční studentskou vědeckou konferenci s názvem Škola, jazyk a
literatura 2021.  Konference je určena studentům bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů, přičemž v co nejširším tematickém záběru chce umožnit studentům prezentování prací z  jazykovědy, literární vědy a z oblasti didaktické (a také jejich publikování v časopise Usta ad Albim BOHEMICA). Konference se bude konat 11. listopadu 2021 od 10,00 na půdě PF UJEP v Ústí nad Labem (Králova výšina 7). Pozvanku najdete zde.

Úvod > Nástěnka > Studentská vědecká konference Škola, jazyk a literatura 2021