Formát výuky a konzultací Mgr. Andrey Hudouskové, Ph.D. v týdnu 8.-12.11.2021

V týdnu od 8.11. do 12.11.2021 proběhne výuka Mgr. Andrey Hudouskové, Ph.D. v online podobě. Studenti byli informováni vyučující.

Konzultace proběhnou po individuální emailové dohodě.

Úvod > Nástěnka > Formát výuky a konzultací Mgr. Andrey Hudouskové, Ph.D. v týdnu 8.-12.11.2021