Pozvánka: Videoprojekt studentů češtiny jako cizího jazyka na ÚBS FF UK

Báseň Deník rychlého člověka současného autora Tomáše Míky v podání studentů bohemistiky pro cizince.

Ústav bohemistických studií FF UK zve na premiéru videopředstavení studentů. Báseň Deník rychlého člověka současného autora a překladatele Tomáše Míky vyšla ve stejnojmenné sbírce v roce 2007 (Argo). Účastníky divadelního semináře pro studenty češtiny jako cizího jazyka v ZS 2021 z Číny, Itálie, Ukrajiny a Polska spojuje její hlavní téma, které je pro všechny jejich kultury příznačné.

Pedagogické vedení: Ilona Starý Kořánová, kamera: Edita Kainrathová, střih: Leon Matras, hudba: Matyáš Míka, masky, kostýmy: Aleksandra Stankova

K dispozici jsou české titulky pro potřeby studentů ČJC a pro neslyšící a anglické titulky, které obsahují anglický překlad básně provedený samotným autorem ve spolupráci s Bernie Higgins.

Premiéra se koná ve čtvrtek 24. února od 18.30 na You tube: https://youtu.be/xHsJ0uvQpxA

 

Úvod > Nástěnka > Pozvánka: Videoprojekt studentů češtiny jako cizího jazyka na ÚBS FF UK