Podporujeme osvojování češtiny jako druhého jazyka – Metodické a výukové materiály pro 3.–9. ročník ZŠ (1., 2. díl)

V rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (APIV A) realizovaném v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR) byly v červnu 2022 zveřejněny materiály na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků-cizinců a žáků s OMJ (dále jen žák-cizinec). Na jejich realizaci se podílely členky ÚBS FF UK, Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. a PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Materiály jsou volně ke stažení a jsou určeny jako pomůcka zejména pro začínající pedagogické pracovníky vzdělávající žáky-cizince na jazykové úrovni A1–B2 podle SERRJ (ve výuce žáků ve věkové kategorii 3.–5. ročníku jsou materiály zaměřovány na rozvíjení schopností a dovedností do jazykové úrovně B1). Vedle teoretické báze a metodických doporučení pro rozvoj komunikačních dovedností v češtině publikace obsahuje pracovní listy s texty, cvičeními, obrázky, zvukovými nahrávkami a klíčem. Cílem je, aby si učitel mohl potřebné části stáhnout a použít je přímo ve výuce. Součástí pracovních listů jsou podrobné metodické komentáře k jednotlivým krokům učitele, k variování úloh (zjednodušení, ztížení), k možnému rozvinutí aktivit aj.

 

  1. díl PDF – volně ke stažení, 2. díl PDF – volně ke stažení; součástí 2. dílu jsou zvukové nahrávky k vybraným cvičením, které učitel získá stažením souboru nahrávky 2 – zip; informace pro práci s nahrávkami jsou obsaženy v 2. díle.

Více o projektu viz https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/

 

 

Úvod > Nástěnka > Podporujeme osvojování češtiny jako druhého jazyka – Metodické a výukové materiály pro 3.–9. ročník ZŠ (1., 2. díl)