Evaluace předmětů LS 2023

Milí studující,

rádi bychom Vás informovali o zahájení Evaluací předmětů letního semestru. Hodnotit můžete všechny kurzy, kterých jste se zúčasatnili. Platí to i pro stážisty a studující dalších mezinárodních programů výměny studentů.

Úvod > Nástěnka > Evaluace předmětů LS 2023