Nabídka: Odborná dobrovolnická praxe na Oddělení vnějších vztahů FF UK (AADEK00001)

Obecný popis předmětu (4kr., možnost začít kdykoliv):

Předmět je svým zaměřením veskrze praktický a nabízí možnost být součástí reálných projektů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci dobrovolnické odborné praxe se studující mohou zapojit do aktivit s výzkumným, vzdělávacím, ale i PR či manažerským zaměřením bez ohledu na obor či úroveň svého studia.

Absolvování předmětu není časově omezeno na 1 semestr, jak je standardně popsáno v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK. Do předmětu se lze hlásit opakovaně pokaždé s jinou praxí.

 

Absolvováním předmětu může studující obohatit svůj životopis o zajímavou praxi a oficiální potvrzení o ní. Praxe má mentoringovou podporu a studující během ní vyplňuje reflektivní deník, který mu/jí pomůže zasadit nabyté zkušenosti a dovednosti do kontextu budoucí profesní kariéry. Praxe trvá celkem 65 hodin praktické činnosti a příprav v rámci daného projektu. Projekt je veden mentorem, který vede i pravidelné konzultace na základě reflexivního deníku k praxi.

 

Studující se přihlásí ke konkrétnímu projektu ze sylabu tím, že kontaktuje přiřazenou kontaktní osobu a garanta předmětu. Po odsouhlasení kontaktní osobou a garantem předmětu může být zahájena praxe a plnění předmětu.

 

Aktuálně otevřená nabídka na Oddělení vnějších vztahů:

Studující si může zvolit jednu oblast, na kterou se chce soustředit:

  • natáčení Reels: student si osvojí postup tvorby videoformátu Reels, bude se podílet na natáčení videí, editaci (titulkování ad.), vymýšlení konceptů videí;
  • nastavování reklam na sociálních sítích: student se naučí zadávat promo v reklamním portálu Meta, vhodně zacílit publikum dané kampaně, vyzkouší si postup v praxi;
  • příprava PR kampaně: student bude spolupracovat na přípravě reálné kampaně pro uchazeče o studium, podílet se na tvorbě příspěvků pro socials, vymýšlet konkrétní tipy (formát Reels, karousel, tradiční posty ad.), možné pouze v zimním semestru;
  • popularizace vědy: student se bude podílet na tvorbě článků a rozhovorů zaměřených na komunikaci vědeckých výsledků, vyhledávat témata vhodná ke zpracování, naučí se pracovat s redakčním systémem WordPress.

Mentor projektu – prosím kontaktujte je v případě zájmu napřímo: Ondřej Černý, Tereza Marková, Oddělení vnějších vztahů

 

Úvod > Nástěnka > Nabídka: Odborná dobrovolnická praxe na Oddělení vnějších vztahů FF UK (AADEK00001)