5. díl Slovníku české frazeologie a idiomatiky s podtitulem Onomaziologický slovník.

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. A PhDr. Jan Holub, kteří dlouhodobě pracovali v Ústavu bohemistických studií, vydali v loňském roce v nakladatelství LEDA pátý díl Slovníku české frazeologie a idiomatiky s podtitulem Onomaziologický slovník.

Onomaziologický slovník doplňuje a sjednocuje dříve vydané díly Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Zahrnuje frazémy a idiomy všech čtyř vydaných svazků, které změněnou organizací a způsobem prezentace spojuje dohromady podle jednotného hlediska, a to významu.

Úvod > Nástěnka > 5. díl Slovníku české frazeologie a idiomatiky s podtitulem Onomaziologický slovník.