Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.,

Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., stálá spolupracovnice Ústavu bohemistických studií, vydala v předvečer svého životního jubilea v nakladatelství Academia rozsáhlou monografii nazvanou Život s češtinou. Nomen omen. Češka – češtinářka – Čechová.

Kniha navazuje na předchozí knihu M. Čechové Řeč o řeči (academia, 2012), čerpá materiál z živé řečové praxe, a to běžné, mediální, odborné a školské.

Blahopřejeme prof. Čechové nejen k její nové publikaci, ale především k jejím osmdesátinám, které oslaví v plné duševní i tělesné síle. Přejeme jí hodně zdraví, spokojenosti a elánu do další práce.

Úvod > Nástěnka > Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.,