Konzultační hodiny členů ÚBS

Milé studentky, milí studenti,

v době přerušení kontaktní výuky vám rádi poskytneme konzultace distančním způsobem, kontakty a dobu konzultací najdete v tabulce níže. Pokud byste potřebovali vyřídit nějaké nutné administrativní záležitosti, domluvte se s paní sekretářkou Mikátovou (Vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz) nebo panem tajemníkem Ludwickim (antoni.ludwicki@ff.cuni.cz) e-mailem.

Externí spolupracovníky v případě potřeby konzultace kontaktujte vždy nejprve e-mailem a způsob konzultace si domluvte.

KONZULTAČNÍ HODINY

Úvod > Nástěnka > Konzultační hodiny členů ÚBS